Högre seminarium i Didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 21:236
  • Kontaktperson: Malena Lidar
  • Seminarium

Karin Nordh lägger fram sitt 10%-manus

Preliminär titel:

”Political and existential dimensions of teaching and learning within ESE”

 

Huvudhandledare: Leif Östman
Biträdande handledare: Malena Lidar
Diskutand: Stefan Bengtsson, docent och lektor vid Uppsala universitet

Seminariet går även att följa på zoom.
Textunderlag och zoomlänk kan fås av Karin Nordh, karin.nordh@edu.uu.se, två veckor innan seminariet.

Seminariet genomförs på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23