Disputation i pedagogik

Caroline Sims Försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik.

Avhandlingens titel: 
From ‘the Genius’ to ‘the Gifted’ - The Conceptualisations of Giftedness 
in Educational Discourse in Sweden.


Huvudhandledare: Universitetslektor Gunnlaugur Magnusson vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Handledare: Docent Johan Liljestrand vid Högskolan i Gävle.

Opponent: Professor Margaret Sutherland, Professor i studier med hög förmåga och inkluderande praktik (Lärarhögskolan) Glasgows universitet.

Betygsnämnden: 
Professor Christian Lundahl, Örebro universitet.
Professor Thomas Barow, Örebro universitet.
Professor Katarina Gustafson, Uppsala universitet.
Reserv till betygsnämnd: Docent Mikaela Nyroos, Umeå universitet: 

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.(https://uuse.zoom.us/j/67883601999).
Disputationen genomförs på engelska.”

Senast uppdaterad: 2023-11-23