NCRE2024 - Nordisk konferens om rasism och utbildning

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Kalwant Bhopal, University of Birmingham; Monique Eckmann, HES-SO/ University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University, Department of Education (EDU), Center for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR/UU), the Segerstedt Institute (GU), the Living History Forum, Department of Society, Culture and Identity (MAU) and the Forum for Jewish Studies (UU)
  • Kontaktperson: Hassan Sharif
  • Konferens

Konferensen syftar till att samla forskare som forskar om rasism och etnisk och religiös diskriminering i olika utbildningssammanhang. Konferensens ambition är också att överbrygga disciplinära och tematiska gränser - inklusive långvariga barriärer mellan forskning om rasism och etnisk och religiös diskriminering för att öppna ett utrymme för kritisk forskning under denna splittrande tid. Konferensen om Rasism och utbildning erbjuder ett tvärvetenskapligt forum som överbryggar konceptuella, metodologiska och disciplinära gränser.

Vår utgångspunkt är att det inte finns någon rasism i singular, bara rasismer i plural.


Vi bjuder in till abstracts och panelförslag av både teoretisk, metodologisk och empirisk karaktär. Vi uppmuntrar bidrag från både yngre och äldre forskare. Sista inlämningsdag: 12 januari 2024. 

Skicka in ditt abstract senast den 12 januari 2024 på konferensens hemsida: www.NCRE2024.com 

Kontaktperson: Hassan Sharif och Claes Tängh Wrangel

Senast uppdaterad: 2023-11-23