Högre seminarium i Didaktik

Lena Edander 50%-seminarium

Extern läsare är Christina Olin-Scheller, professor in pedagogiskt arbete och tf professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23