Disputation i Utbildningssociologi

Pablo Antonio Lillo Cea försvarar sin doktorsavhandling i Utbildningssociologi

Avhandlingens titel:
The World-Class Ordination. A Field Theory Approach to the Study of Global University Rankings.

Huvudhandledare: Professor Mikael Börjesson.
Biträdande handledare: Universitetslektor Emil Bertilsson.

Opponent: Professor Yves Gingras Université du Québec à Montréal Kanada.

Betygsnämnd:
Professor Johannes Hjellbrekke, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Professor Christina Garsten, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Christina.
Docent Henrik Edgren, Inst. f. pedagogik, didaktik o. utbildningssociologi, Uppsala universitet.
Docent Rebecca Ye (Reserv), Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputation genomförs på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23