Disputation i didaktik

Hanna Fredriksdotter försvarar sin doktorsavhandling i Didaktik.

Avhandlingens titel: Young students’ mathematical argumentation in social interaction:
Videobased observations of student-student interaction during everyday work in the mathematics class-room.


Huvudhandledare: Niklas Norén
Biträdande handledare: Olov Viirman
Opponent:. Martin Carlsen, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
Betygsnämnden: Maria Johansson, Luleå Tekniska Universitet, Eva Norén, Stockholms universitet, Malena Lidar, Uppsala universitet, Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet (reserv)

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.

Senast uppdaterad: 2023-11-23