Disputation i Utbildningssociologi

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Kontaktperson: Jennifer Waddling
  • Disputation

Jennifer Waddling försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

Avhandlingens titel:
Playing With the Global: Family Dynamics and International Education in a Marketised Preschool Landscape

Huvudhandledare: Universitetslektor Emil Bertilsson
Biträdande handledare: Docent Håkan Forsberg, Docent Maria Törnqvist 

Opponent: Professor Nihad Bunar, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Betygsnämnd:
Professor: Marie Karlsson, EDU, Uppsala universitet.
Docent Maiju Paananen, Faculty of Education and Culture, Tampere University.
Professor Nihad Bunar, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Professor Natalia Ganuza, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputation genomförs på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-11-23