Disputation i Pedagogik

David Paulsrud Försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik.

Avhandlingens titel:
Inkludering i skolan? Mellan motstridig utbildningspolicy och en mångprofessionell undervisningspraktik.

Huvudhandledare: Universitetslektor Gunilla Lindqvist
Biträdande handledare: Universitetslektor Gunnlaugur Magnússon och professor Claes Nilholm.

Opponent: Professor Tine Pröitz Universitetet i Söröst- Norge.

Betygsnämnd:
Professor Andreas Bergh, EDU, Uppsala universitet, och Örebro universitet.
Docent Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
Magnus Levinsson, Institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås.
Professor Anette Bagger, Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputation genomförs på svenska

Senast uppdaterad: 2023-11-23