Högre seminarium i Didaktik

Virginia Beramendi Heine´s 10% seminarium

Titeln på manuscriptet: ” Knowledge and participation in social science education”. 
Läsare: Stina Hallsén 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23