Högre seminarium i pedagogik

Beatrice Westerlunds 80%-seminarium för licentiat

Titel: En etnografisk studie om skateande tjejers identitetsskapande i särorganiserade skatepraxisgemenskaper.
Diskutand: Kalle Berggren, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

För manus, maila beatrice.westerlund@edu.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23