Högre seminarium i Didaktik

Fredrika Nyström 90%-seminarium

Preliminär titel: Speaking in the Spanish classroom.
Extern läsare är Jonas Granfeldt, professor i franska med språkvetenskaplig inriktning, Lunds universitet.
Handledare: Jenny W. Folkeryd, Johan Gille och Fernando Bermúdez.

Senast uppdaterad: 2023-11-23