Högre seminarium i Didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 11:232 (Dahliarummet)
  • Kontaktperson:   Sarah Campbell
  • Seminarium

Sarah Campbell 90% seminarium

Titel: Making the open preschool: a place for language and integration

Läsare: Zoe Nikolaidou, docent i svenska vid Södertörns högskola
Huvudhandledare: Åsa af Geijerstam, docent i didaktik
Biträdande handledare: Malena Lidar, docent i didaktik

För manus vänligen maila sarah.campbell@edu.uu.se
Språk: Seminariet genomförs på engelska

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23