Kurs- och programansvariga


Kurser inom program på avancerad nivå

Program Administratör Studierektor

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, specialpedagogik

Hanna Bergqvist

Kajsa Bråting
Marie Karlsson

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi
Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok Ziemann Emil Bertilsson
Speciallärarprogrammet Lisa Regnéll Jörgen Mattlar


Kurser inom program med start på grundnivå

Program Administratör Studierektor

Förskollärarprogrammet

Maria Pettersson (tjl.)
Stina Pousette 
Jörgen Mattlar

Grundlärarprogrammet

Johanna Nordling 
Stina Pousette
Emelie Danielsson

Jenny Langwagen

Program med inriktning mot
personal- och arbetslivsfrågor

Hanna Bergqvist David Sjögren

Ämneslärarprogrammet

Jennifer Aulin David Sjögren

Kompletterande lärarutbildning
Komprimerad kompletterande lärarutbildning

Jennifer Aulin Ola Winberg


Uppdragsutbildning, Lärarlyftskurser, Förskollärarlyftkurser

Administratör Studierektor
Johanna Vestermark (tjl.) Magdalena Cedering
Trine Wirén 
Elisabet Hansson
Agneta Isaksson
Lisa Regnéll


VFU-administration

Administratör VFU-koordinatorer
Therese Bolin
Nathalie Koverman
Lennart Eriksson, Karin Lemming Sandrup, Mats Bratteby