Kurs- och programansvariga

Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
E-post till administrationen
Studierektor: Jenny Langwagen
Programansvarig: Katina Thelin

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik
E-post till administrationen
Studierektor: Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning didaktik
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Rasmusson 

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administration: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet, Uppsala 
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Förskollärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Grundlärarprogrammet, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Niklas Norén, Eva Lundqvist

Grundlärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Niklas Norén, Eva Lundqvist 

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Jonas Risberg

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Westman

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
E-post till administrationen 
Studierektor: Jonas Risberg

Sociologiprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: David Sjögren

Speciallärarprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog

Ämneslärarprogrammen
E-post till administrationen
Studierektor: Ola Winberg

Fristående kurser

Fristående kurser på avancerad nivå
E-post till administrationen

Fristående kurser på grundnivå
E-post till administrationen

Kurser inom uppdragsutbildning

Administration: Elisabet HanssonLisa RegnéllTrine Wirén
Studierektor: Gunilla Rensmo

Rektorsutbildningen

E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se
Administration: Leena Svenson ZeitlerAlbin SundbergAstrid Odén
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen

Fortbildning i språk

E-post: fba@edu.uu.se 
Administration: Kerstin Carlfors Wedholm
Studierektor: Birgitta Hellqvist

Senast uppdaterad: 2023-11-23