Studievägledning

Studievägledning för fristående kurser på grundnivå

Jennifer Aulin
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Studievägledning för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap samt fristående kurser på avancerad nivå

Hanna Bergqvist
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Studievägledning för Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok-Ziemann
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Kontakta studievägledarna
 

Särskilt stöd på Campus Blåsenhus

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Stöd på Campus Blåsenhus

Särskilt stöd på Campus Gotland

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Stöd på Campus Gotland

Senast uppdaterad: 2024-01-10