Licentiatseminarium: Skolämnesspecifikt läsande i tidiga skolår

2022-03-17

Helena Skogström

Den 6 april försvarar Helena Skogström sin licentiatuppsats i didaktik: Skolämnesspecifikt läsande i tidiga skolår.

Se abstract (eng) och licentiatuppsats 

Seminariet äger rum kl 13.15 i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus.
Varmt välkomna!

För mer information, se kalendariet.
 

Till kalendariet

Intervju med Helena

Du har skrivit en licentiatuppsats om läsande i tidiga skolår – hur kommer det sig att du forskat på just detta?

Min licentiatuppsats handlar om läsande i tidiga skolår. Då jag under lång tid mött elever i tidiga skolår som haft lätt respektive svårt att läsa, har allt som berör läsande blivit ett intresse för mig. Jag ser att vi lärare har relativt goda kunskaper om hur elever lär sig avkoda text, men sämre kunskaper om hur vi kan stimulera läsförståelse. 

Vilka är dina viktigaste bidrag?

Mina viktigaste bidrag är att klargöra vad läsande i tidiga skolår kan innebära utöver avkodningsträning. Jag bidrar med att visa läsande i tre olika skolämnen - matematik, svenska och teknik – i årskurs 1. Det finns studier som liknar min studie, men då är oftast eleverna äldre. De undersöker framförallt undervisning i högstadiet och gymnasiet.

Var det något särskilt som överraskade dig i forskningsresultaten?

Mitt resultat överraskade mig på två sätt. Resultatet visar att läsande skiljer sig åt mellan skolämnena redan i årskurs 1. Vi brukar annars tala om vissa skillnader i läsande mellan skolämnen från mellanåren. Resultatet visar även att läsande i respektive skolämne i årskurs 1 har drag av läsande i respektive akademiska fält. 

Du har ju forskat på läsning – har du några bra tips till studenter och doktorander som har mycket kurslitteratur att ta sig igenom?

En viktig slutsats är att lärare behöver skapa förutsättningar för elevernas läsförståelse. Det kan exempelvis ske genom att förbereda läsandet, ställa reflekterande frågor till texten och göra aktiviteter som på olika sätt processar texten. Vuxna läsare kan använda liknande sätt. Studenter kan exempelvis förbereda sitt läsande med orientering i och om texten innan de börjar läsa texten som helhet. Det innebär att läsa innehållsförteckningen, rubrikerna och sammanfattningen. Det kan även innebära att ta reda på vem som skrivit texten och syftet med texten.

Aktuellt

Last modified: 2024-04-18