Årets bästa artikel skriven vid EDU

2022-01-14

Tidskriften Review of Education har utsett en artikel med vår medarbetare Henrik Román som huvudförfattare till årets bästa artikel i tidskriften. Tidskriften är knuten till The British Educational Association och återfinns i Web of Science. Den är speciell såtillvida att det är en av få tidskrifter som accepterar längre manuskript.

Henriks artikel har omfattningen av ungefär tre vanliga artiklar.  Artikeln är en kartläggning och analys av 75 inflytelserika forskningsöversikter om undervisning, ett område som är av grundläggande betydelse för vår institution. Motiveringen till utmärkelsen är följande: “The editors admired the article’s attempt at an innovation in its field, and felt that it exemplified the kind of novel and ambitious research that RoE provides a home for.”

Läs artikeln:
Román, H., Sundberg, D., Hirsh, Å,. Forsberg, E. och Nilholm, C. (2021) "Mapping and analysing reviews of research on teaching, 1980-2018, in Web of Science: An overview of a second-order research topography". Review and Education

Läs om artiklen på Claes Nilholms blogg

Läs om projektet ”Forskningen om undervisning – kartläggning och analys av ett forskningslandskap”.

Aktuellt

Last modified: 2023-11-23