Texter sökes till antologi om rasism och antirasism i skola och förskola

2023-02-22

Forskare vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet söker förslag på kapitel till en ny antologi med arbetstiteln ”Likhetens logik – olikhetens praktik: Rasism och antirasism i svensk förskola och skola”.

Trots att skolvärlden formellt ska präglas av värden som likvärdighet, demokrati och nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet, utgör rasism en del av vardagen i svenska skolor – en struktur som skolvärlden och skolpolitiken riskerar att både reproducera och förstärka.

Syftet med antologin är att möjliggöra ett tvärvetenskapligt samtal om hur rasism uttrycks, förstås, hanteras och möjliggörs i den svenska förskolan och skolan. 

Redaktionskommittén välkomnar empiriska och teoretiska bidrag från doktorander såväl som seniora forskare från olika discipliner.

Några exempel på teman som kapitel kan beröra:

  • Erfarenheter av rasism och etnisk och eller religiös diskriminering bland nyanlända och negativt rasifierade elever, skolpersonal och vårdnadshavare
  • Antirasistiskt arbete i förskolan och skolan
  • Kritiska analyser av pedagogiskt material

Abstrakt på svenska max 300 ord samt nyckelord skickas senast 31 mars 2023 till claes.wrangel@cemfor.uu.se. Förslag på kapitellängd är max 6000 ord.

För mer information, kontakta Hassan Sharif, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet, hassan.sharif@edu.uu.se, Claes Tängh Wrangel, föreståndare/forskare, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, claes.wrangel@cemfor.uu.se, Markus Lundström, universitetslektor i sociologi, Mittuniversitetet, markus.lundstrom@miun.se

Aktuellt

Last modified: 2023-11-23