Disputation: Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter

2023-05-17

Den 17 maj försvarar Olle Nolgård sin doktorsavhandling i ämnet didaktik: Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter.

Se abstract och doktorsavhandling

Aktuellt

Last modified: 2024-04-18