Disputation: X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik - Med fokus på tidig algebra i Sverige

2021-01-19

Lars Madej

Fredag den 22 januari försvarar Lars Madej sin avhandling i didaktik: X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik - Med fokus på tidig algebra i Sverige

Se abstract (eng) och avhandling

Disputationen äger rum kl 13.15 och kan följas via Zoom (med videolänk från Eva Netzelius-salen på Blåsenhus. Pga rådande restriktioner kan endast aktörer delta på plats i salen.) Zoomlänken offentliggörs på disputationsdagen senast kl 12.00. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom, se kalendariet.

Till kalendariet

Aktuellt

Last modified: 2024-04-18