Hedersdoktorsföreläsning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, 25 januari

2023-01-17

Professor Barbara Schulte, Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Wiens universitet, Österrike

What can we learn from comparative research? 
Empirical and theoretical reflections from the 
educational field

Onsdag den 25 januari 2023 kl. 15.15-17 
Eva Nezelius-salen, Blåsenhus

Det finns aven möjlighet att se föreläsningen via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69914360580

Föreläsningen är öppen för alla. 
Välkommen!

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18