Forskaren Claes Nilholm har gått i pension

2023-06-19

Claes Nilholm vid podie.
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Foto: Uppsala universitet

Den 31 maj avtackades professor Claes Nilholm som arbetat vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier sedan 2015 under ett högre seminarium med titeln "Building communities - inclusion and a sense of belonging".

Bakom seminariet stod forskargruppen Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS) där Claes Nilholm varit verksam.

Framstående internationella och nationella forskare inom pedagogik, specialpedagogik och inkludering som samarbetat med Claes Nilholm medverkade, bland andra Alan Dyson, professor vid University of Manchester via länk.

Seminariet innehöll såväl vetenskapliga som mer personliga presentationer och avslutades med att professor Nilholm själv höll ett anförande med titeln: "Slutord- Utmaningar för utbildningsvetenskapen".

Ett 70-tal åhörare från hela Sverige fanns på plats i salen och via zoom. Seminariedeltagarna bestod av tidigare och nuvarande kollegor och studenter. 

Eftermiddagen avslutades under mer festliga former, med ballonger, blommor, presenter och blogginlägg från några av Nilholms 160 bloggar.

Claes Nilholmvid podiet i en föreläsningssal.

Ballonger och tacktal.

Blommor och godis på ett bord.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18