Disputation: A Battle over Children: Nonformal Education in Norwegian Uniformed Children's Organisations, 1910-1960

2023-09-14

Den 29 september försvarar Tuva Skjelbred Nodeland sin doktorsavhandling i utbildningssociologi:  A Battle over Children: Nonformal Education in Norwegian Uniformed Children's Organisations, 1910-1960

Se abstract och doktorsavhandling

Disputationen äger rum kl. 14.15 i sal IX Universitetshuset. Välkomna!

För mer information, se kalendariet. 

Till kalendariet

Din avhandling handlar om hur barn- och ungdomsrörelser använts i politiska påverkanssyften. Vad fick dig intresserad av det?

Jeg ble i første omgang interessert i pedagogikken som rørelsene tok i bruk! For å fange barnas interesse brukte de uniformer, seremonier med troskapsløfter, opplæring gjennom ulike ferdighetsmerker, og så videre. Jeg ble nysgjerrig på hvordan totalt ulike aktører – kristne, fascister, kommunister og sosialdemokrater – hadde nesten identiske tilnærminger til barn. Etter hvert utviklet denne nysgjerrigheten seg til mer overordnede spørsmål om hvordan barn ble innlemmet i 1900-tallets politiske massekultur i Norge.

Din avhandling behandlar åren 1910-1960 i Norge, men går det att dra några paralleller till hur Norge eller resten av värden ser ut idag?

Flere av organisasjonene i avhandlingen (speiderbevegelsen og Framfylkingen) er fortsatt i full sving i dag. Men det kollektivistiske uttrykket som kjennetegnet dem i mellomkrigstiden har i stor grad forsvunnet. Nå snakker man gjerne om barn og unges medborgerskap og personlige utvikling, og ser på organisasjonene som et ledd i demokratiopplæringen.

Men en viktig innsikt som fortsatt er relevant er at utdanning og oppdragelse alltid er politisk ladet. At ulike grupper forsøker å påvirke innholdet i skolen, eller skape alternative opplæringsarenaer tror jeg fortsetter i nye former. Uniformer og regimenterte ungdomsorganisasjoner har jo også fått ny relevans i medielanskapet, f.eks. gjennom Russlands «Youth Army» – en ny og mer militaristisk variant av de gamle Unge Pionerer som jeg studerer i min avhandling.

Har du själv varit med i t.ex. scouterna som ung?

Nei, jeg har aldri vært med i speideren eller noen av de andre organisasjonene jeg skriver om. Men et par år i min ungdom var jeg med i 4H! De fikk ikke være med i avhandlingen siden de ikke hadde uniformer.

Vad har du för framtidsplaner efter disputationen?

Nå skal jeg tilbake til Norge og min gamle jobb på lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. I første omgang blir det å undervise lærerstudenter i historie og samfunnsfag. Det er også et utdanningshistorisk forskningsmiljø på gang ved universitetet som jeg håper å kunne bidra til. Ellers satser jeg på å holde kontakten med mine gode kollegaer i Uppsala og forhåpentligvis få til forskningssamarbeid og annet samarbeid i fremtiden.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18