Disputation: Smak för hållbar mat?

2020-05-12

Lolita Gelinder

Den 20 maj försvarar Lolita Gelinder sin avhandling i didaktik: Smak för hållbar mat?: Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap.

Se abstract (eng) och avhandling  

Disputationen äger rum onsdag 20 maj, kl 13.15 i Eva Netzelius-salen på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till Kalendariet

Intervju med Lolita

Du disputerar snart i didaktik, inom hem- och konsumentkunskap – var det ett självklart val för dig att forska?

Nej, att forska hade jag nog inte tänkt efter min lärarexamen, men att läsa vidare har alltid funnits. Först tänkte jag läsa en master i specialpedagogik, men när chansen dök upp i samband med utlysningen av 5 tjänster till Nationella Forskarskolan i Hem- och konsumentkunskap, NFHK, kunde jag inte låta bli att söka.

Hur ser du på framtiden för skolämnet hem- och konsumentkunskap?

Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som nu mer än någonsin har en tydlig samhällsrelevans. Aldrig har väl intresset för mat, hälsa och hållbar utveckling varit större! Jag brukar säga att hem- och konsumentkunskap finns eller syns överallt i samhället, men minst i skolan. Med sina 118 h är det grundskolans minsta ämne. Det är inte rimligt med tanke på kursplanens innehåll, men även i förhållande till att ämnets outnyttjade potential i att utbilda om dessa högst aktuella och relevanta frågor som rör både människan och jordens välmående. Jag hoppas att ämnet kan stärkas och få mer utrymme i skolan. Positivt är att under de senaste åren har det kommit en del forskning gällande ämnet vilket bidrar till att ämnet utvecklas.

Du forskar på hållbarhet – hur har synen på det förändrats under din doktorandtid?

Det är ett komplext område men som hela tiden växer. Det har hänt en hel del under min tid som doktorand och jag tänker främst på att hållbar matkonsumtion idag lyfts fram som en av de största hållbarhetsutmaningarna vi står inför.

Hur medvetna är vi om hållbarhetsfrågor kring just matkonsumtion? Hur mycket bryr sig folk?

Jag tycker att medvetenheten hela tiden ökar. Konsumenter bryr sig betydligt mer nu än när jag startade mitt projekt. Men även om det finns en större medvetenhet överlag finns det även en kunskapsbrist hos delar av befolkningen.

Har du några tankar kring digitalisering och undervisning i hem- och konsumentkunskap?

Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det, men rent spontant tänker jag att det inte är helt optimalt genom att undervisningen oftast utgår från matarbete i köken.

Har du något tips till de som funderar på att börja doktorera?

Åh vad svårt, men kanske att komma ihåg att leva och framförallt se till att ha roligt under tiden.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18