Disputation: Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

2020-08-24

Anna Günther-Hanssen

Den 11 september  försvarar Anna Günther-Hanssen sin avhandling i didaktik: Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan.

Se abstract (eng) och avhandling

Disputationen äger rum fredag 11 september, kl 13.15 i Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet. 

Till kalendariet

Intervju med Anna

Du har skrivit en avhandling om förskolebarns naturvetenskapliga utforskande och identitetsskapande  – berätta!

Ja, min avhandling handlar om hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande i vardagen sker ömsesidigt med könande processer. Det vill säga att samtidigt som barnen utforskar tillsammans med naturvetenskapliga fenomen så skapas deras identitet på olika sätt. I studien använder jag mig av ett så kallat nymaterialistiskt perspektiv som ser lärande och tillblivande som just sammanflätade processer och som något som uppstår i samhandlande mellan människor, material och normer, men även med naturvetenskapen i sig. Exempelvis kan naturvetenskapliga fenomen utifrån detta perspektiv ses som lekkamrater i barns utforskade och identitetsskapande - beroende på om och hur ett barn lyckas samhandla med dem förstås, vilket alla barn i studien inte alltid fick möjlighet till på grund av könande processer som pågick.

På vilket sätt kan dina resultat bidra till naturvetenskapsdidaktisk undervisning i förskolan?

Resultaten av studien visar vikten av att förskolans pedagoger behandlar könande processer som en del av naturvetenskapsdidaktiska processer. När man som pedagog arbetar med att understödja barns naturvetenskapliga utforskanden i vardagen räcker det alltså inte med att man exempelvis tillför naturvetenskapliga begrepp utan man måste samtidigt försöka förstå hur könande processer inverkar, både på sig själv och barnen och deras möjligheter till utforskande. Annars finns en risk att vissa utforskanden, särskilt flickors eller feminint kodade, aldrig upptäcks och understödjs, eller ens får möjlighet att bli av.

Vad har varit mest utmanande när det handlar om att forska om/med yngre barn?

Frågor om etiska aspekter och barns samtycke. Det går inte att fråga yngre barn en gång om det vill delta utan detta måste göras kontinuerligt. Jag måste dessutom som forskare vara mycket lyhörd. Kanske säger ett barn ja först men känner sig sedan tex inte bekväm med att bli filmad. En annan utmaning rör hur barns deltagande kan se ut, ska de tex filma själva? Detta skriver jag om i avhandlingen. 

Har du några bra tips från din doktorandtid som du vill dela med nya doktorander?

Jag fick själv två bra tips som ny doktorand från en annan forskare under min första konferens. Det första tipset var att inte glömma att det finns ett liv utanför doktorandstudierna. Se till att ha lediga helger, ordentlig semester osv. Det andra var att det bara är att kasta sig ut. Att tänka så har hjälpt mig inför presentationer på konferenser och dylikt.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-23