Disputation: Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

2021-09-21

Mona-Lisa Henriksson
Mona-Lisa Henriksson

Den 1 oktober försvarar Mona-Lisa Henriksson sin doktorsavhandling i didaktik: Rätt och moral. Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå. 

Se abstract (eng) och avhandling 

Disputationen äger rum kl 13.15 i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus och kan även följas på distans via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Mona-Lisa

Du har skrivit en avhandling om meningar med skolämnet juridik – hur kommer det sig att du valt att forska på just det?

När jag arbetade som lärare i juridik på gymnasiet var min ambition att eleverna skulle få en bredare utbildning än att bara lära sig fakta om olika rättsområden. Jag hade goda erfarenheter av entreprenöriellt lärande och byggde upp undervisningen runt rollspel, olika projekt fick bli vägledande för valen av innehåll och undervisningsmetoder. När forskarskolan UpRiSE erbjöd möjligheten att skriva en doktorsavhandling om undervisning i juridik på gymnasienivå kände jag att det var en uppgift med mitt namn på.

Vad har du kommit fram till i din forskning?

Ett konkret resultat är en femfaldig typologi över olika syften med juridikundervisning på gymnasienivå: socialisering, privat nytta, akademisk nytta, affärslivets nytta och elevers intresse för kriminologi. Jag argumenterar för att akademiska och socialiserande syften med ämnet kan kombineras med hjälp av en rättssociologisk modell där rättsliga och samhälleliga normer och praktiker ligger till grund för elevernas informerade moraliska meningsskapande. Jag menar att läroplanen är onödigt omfattande och argumenterar för att kunskapskraven skulle kunna förenklas med fokus på akademiska och socialiserande syften med ämnet. De läroböcker jag analyserat erbjuder företrädesvis fragmentiserade fakta om olika rättsområden. Jag menar att de istället skulle kunna erbjuda tydliga exempel på hur det går till att lösa juridiska problem, material för rollspel samt stöd för hur elever kan skapa moraliska meningar om juridiska frågor på rättssociologisk grund.

Har det dykt upp något som du skulle vilja forska vidare på?

Om jag fick önska helt fritt skulle jag helst ta vara på de erfarenheter jag har och forska vidare om juristutbildningen.

Vad är ditt bästa tips för den som ska skriva en doktorsavhandling?

Skrivprocessen utvecklar tänkandet, skriv och skriv om.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18