Publications

Here we present the department's recently published publications. If you want to search for a specific publication please use the link below.

Uppsala University publications

Recent publications

 • Rasmusson, Maria

  Kvantitativa metoder för studier av utbildning - exemplen läsförmåga, gymnasieutbildning och NTA-program

  Part of Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, p. 185-207, 2021.

 • Karlberg, Martin; Samuelsson, Marcus

  Ledarskap, sociala relationer och konflikter för lärare: Villkor och praktik

  2021.

 • Jansson Bjurhammer, Gustaf

  Självständig arbeten, forskning och skola - en trio med outnyttjad potential

  2021.

 • Björklund Boistrup, Lisa; Hällback, Matilda

  Designing and researching vocational mathematics education

  Part of Designs for Research, Teaching and Learning, 2021.

 • Björk, Oscar; Folkeryd, Jenny

  Emergent literary literacy

  Part of L1-Educational Studies in Language and Literature, p. 1-25, 2021.

 • Rolandsson, Lennart; Kilhamn, Cecilia

  Utmaningar och möjligheter

  Part of Programmering i skolmatematiken, 2021.

 • Rolandsson, Lennart

  Ett historiskt perspektv på programmering i skolan

  Part of Programmering i skolmatematiken, 2021.

 • Sharif, Hassan

  Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. : Rapport från en forskningscirkel genomförd 2019 - 2020.

  2021.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara Kristensen; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 6 - Lærerveiledning: Samfunnsfag for barnetrinnet

  Aschehoug & Co, 2021.

 • Kilhamn, Cecilia; Bråting, Kajsa; Rolandsson, Lennart

  Programmering i skolmatematiken?

  Part of Nämnaren, p. 37-42, 2021.

 • Larsson, Esbjörn

  Matts i Lancaster-skolan

  Part of En resa genom skolans historia, p. 39-44, 2021.

  Open access
 • Winberg, Ola

  Johans bildningsresa

  Part of En resa genom skolans historia, p. 9-15, 2021.

 • Sharif, Hassan; Obrenovic Johansson, Sanja

  Nyanlända socialarbetares röster om mötet med arbetsmarknaden i Sverige.

  Part of Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration, p. 129-152, 2021.

 • Nilholm, Claes; Sundberg, Daniel; Forsberg, Eva; Hirsh, Åsa et al.

  The aims and meaning of teaching as reflected in high-impact reviews of teaching research

  Part of Teaching and Teacher Education, 2021.

  Open access
 • Lindgren, Charlotte; Stridfeldt, Monika

  Äldre studenter i nätbaserad språkundervisning: En studie av lärares förhållningssätt

  2021.

  Open access
 • Lindgren, Charlotte

  Un justicier en salopette.

  Part of Figures de justiciers et de justicières., p. 23-34, 2021.

 • Liberg, Caroline

  Literacypraktiker och ämnesspråk

  Part of Ämneslärarens arbete., p. 295-319, 2021.

 • Lidegran, Ida; Hultqvist, Elisabeth; Bertilsson, Emil; Börjesson, Mikael

  Insecurity, lack of support, and frustration: A sociological analysis of how three groups of students reflect on their distance education during the pandemic in Sweden

  Part of European Journal of Education, 2021.

 • Manuguerra, Nicolas; Hellqvist, Birgitta

  Målspråket i klassrummet: En handbok för lärare i moderna språk

  Natur och kultur, 2021.

 • Nolgård, Olle

  Realising Roma rights through a high-stakes history test: Secondary school students narrating the Swedish Roma past, present and future

  Part of History Education Research Journal (HERJ), 2021.

  Open access
 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021: En kunskapsöversikt

  2021.

  Open access
 • Göransdotter, Rebecka

  Vilken framtid skildrar quit lit för oss doktorander?

  Part of Tidningen Curie, 2021.

 • Larsson, Esbjörn

  En resa genom skolans historia

  2021.

  Open access
 • Rosén, Maria; Lidström, Tina

  Doktorandrådets förkonferens: To be assessed and to assess – PhD-candidates’ encounter with diverse evaluation practices: – summering, reflektioner och tankar framåt

  Part of Pedagogisk forskning i Sverige, p. 35-37, 2021.

  Open access
 • Lönngren, Johanna; Van Poeck, Katrien

  Wicked problems: a mapping review of the literature

  Part of International Journal of Sustainable Development and World Ecology, p. 481-502, 2021.

  Open access
 • Román, Henrik; Sundberg, Daniel; Hirsh, Asa; Forsberg, Eva et al.

  Context and Implications Document for: Mapping and analysing reviews of research on teaching, 1980-2018, in Web of Science: An overview of a second-order research topography

  Part of REVIEW OF EDUCATION, p. 595-598, 2021.

  Open access
 • Sundström Sjödin, Elin; Wahlström, Ninni

  Reading in the wing chair: the shaping of teaching and reading bodies in the transactional performativity of materialities

  Part of Educational Philosophy and Theory, p. 920-930, 2021.

  Open access
 • Jansson Bjurhammer, Gustaf; Färnert, Jacob; Emmy, Schylander

  Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad

  2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nygren, Thomas

  Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna

  Part of Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna., p. 42-80, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

  2021.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne

  ”Talskräck” och ”sopdykare” – intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska för gymnasieskolan

  Part of Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden, p. 244-266, 2021.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif

  Learning to find a way out of non-sustainable systems

  Part of Environmental Innovation and Societal Transitions, p. 155-172, 2021.

  Open access
 • McGarry, Dylan

  The Pluriversity for Stuck Humxns: A Queer EcoPedagogy & Decolonial School

  Part of Queer Ecopedagogies, p. 183-218, 2021.

 • Bengtsson, Stefan; Van Poeck, Katrien

  What can we learn from COVID-19 as a form of public pedagogy?

  Part of European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, p. 281-293, 2021.

  Open access
 • Alm Fjellborg, Andreas

  Sustainable development: Exploring gender differences in the Swedish national test in geography for grade 9

  Part of International Research in Geographical and Environmental Education, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Pettersson, Daniel

  Imaginaries of Inclusion in Swedish Education

  Part of Oxford Research Encyclopedia of Education, 2021.

 • Forsberg, Håkan

  Teoretiska och metodologiska utgångspunkter förutbildningssociologiska studier

  Part of Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, p. 240-265, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Politikerna måste ta sitt ansvar för skolan

  2021.

 • Erika, Sandström

  10 000 år på fem timmar

  Part of Didaktisk dialog i högre utbildning, p. 29-45, 2021.

 • Zotevska, Emilia; Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Enacting sabotage in siblings' conflicts: Desired objects and deceptive bodies

  Part of Childhood, p. 137-153, 2021.

  Open access
 • Henriksson, Mona-Lisa

  Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

  Open access
 • Johansson, Anna; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Special needs educators’ roles and work in relation to recently arrived immigrant pupils in need of special educational support

  Part of Journal of Research in Special Educational Needs, 2021.

 • Sundh, Stellan; Mutabazi, Eric

  Enseigner et sensibiliser les étudiants sur les défis de la justice sociale: Dispositif pedagogique favorisant les échanges entre étudiants francais et suédois

  Part of Citoyennetés de seconde classe, p. 93-110, 2021.

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias

  Massification, unification, marketisation, internationalisation: A socio-political history of higher education in Sweden 1945–2020

  Part of European Journal of Higher Education, p. 1-19, 2021.

  Open access
 • Do, Thao; Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  THE RE-SOLVE SCALING PROCESS HANDBOOK: How to Design and Facilitate the Re-Solve Scaling Process

  Uppsala universitet, 2021.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Breddad rekrytering till högre utbildning: En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna

  2021.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Sense-making of autonomy and control: Comparing school leaders in public and independent schools in a Swedish case

  Part of Journal of educational change, 2021.

 • Nordholm, Daniel

  Rektorers identitet - en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem

  Studentlitteratur AB, 2021.

 • Rosén, Maria; Arneback, Emma

  Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education

  Part of Philosophical Inquiry in Education, p. 1-11, 2021.

  Open access
 • Berglund, Leo

  Kritiskt tänkande som utbildningsmål: Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

  Open access