Publications

Here we present the department's recently published publications. If you want to search for a specific publication please use the link below.

Uppsala University publications

Recent publications

 • Oljans, Emma; Almqvist, Jonas; Hjälmeskog, Karin

  What is the educational content of food and health?

  Part of International Journal of Home Economics, p. 82-95, 2020.

 • Nihlfors, Elisabet; Seven, Jabil

  Skolchefer om effekter av ny lagstiftning: Skolchefer - en sammanställning av SKR undersökning genomförd 2019

  2020.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 5: Samfunnsfag

  Aschehoug & Co, 2020.

 • Törnqvist, Maria

  Merleaus mamma

  Ellerströms förlag, 2020.

 • Nilholm, Claes

  Perspektiv på specialpedagogik

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Nilholm, Claes

  Research about inclusive education in 2020: How can we improve our theories in order to change practice?

  2020.

 • Liberg, Caroline

  Förord

  Part of Textskapande i grundskolan, p. 7-9, 2020.

 • Liberg, Caroline; Lundgren, Ulf P.; Säljö, Roger

  Förord

  Part of Lärande, skola, bildning, p. 5-9, 2020.

 • Säljö, Roger; Liberg, Caroline; Lundgren, Ulf P.

  Framtidens skola och utbildning: - en betydande del av våra liv

  Part of Lärande, skola, bildning, p. 203-220, 2020.

 • Liberg, Caroline

  Att vara lärare: den didaktiska reliefen

  Part of Lärande, skola, bildning, p. 379-400, 2020.

 • Liberg, Caroline; Säljö, Roger

  Grundläggande färdigheter: att bli medborgare

  Part of Lärande, skola, bildning, p. 403-424, 2020.

 • Gustafson, Katarina; Ekman Ladru, Danielle; Joelsson, Tanja

  Säkerhet samt upplevelsebaserat lärande i en variation av lärmiljöer– två centrala policyer i mobila förskolor

  Part of Nordic Studies in Education, p. 229-248, 2020.

  Open access
 • Rosén, Maria; Arneback, Emma; Bergh, Andreas

  A conceptual framework for understanding juridification of and in eduation

  Part of Journal of education policy, 2020.

  Open access
 • Ojala, Maria; Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Parental Reasoning on Choosing the Mobile Preschool: Enabling Sustainable Development or Adjusting to a Neoliberal Society?

  Part of Early Childhood Education Journal, 2020.

  Open access
 • Nordholm, Daniel

  Rektorers identitet

  Part of Att leda mot skolans mål, p. 289-302, 2020.

 • Göransson, Kerstin; Bengtsson, Karin; Hansson, Susanne; Klang, Nina et al.

  Segregated Education as a Challenge to Inclusive Processes: A Total Population Study of Swedish Teachers’ Views on Education for Pupils with Intellectual Disability

  Part of International Journal of Inclusive Education, 2020.

 • Börjesson, Mikael; Broady, Donald; Palme, Mikael

  “In Our School We Have Students of All Sorts”: Mapping the Space of Elite Education in a Seemingly Egalitarian System

  Part of Researching Elites and Power, p. 179-191, 2020.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  Det pedagogiska etablissemangets retoriska funktion.

  Part of Perspektiv på skolans problem, p. 55-70, 2020.

 • Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Ryder, Jim; Östman, Leif

  The Transformation of Teaching Habits in Relation to the Introduction of Grading and National Testing in Science Education in Sweden

  Part of Research in science education, p. 151-173, 2020.

 • Hultqvist, Elisabeth; Lidegran, Ida

  The use of 'cultural capital' in sociology of education in Sweden

  Part of International Studies in Sociology of Education, 2020.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Principals’ identity – developing and validating an analysis instrument in the Swedish context

  Part of International Journal of Leadership in Education, 2020.

  Open access
 • Göransdotter, Rebecka

  Historiska exempels mening och syfte

  Part of Förfluten tid och nutid, 2020.

 • Berg, Anne

  Gendered democratic experiences?: Men and women in workers’ organizations in mid–19th-century Sweden

  Part of Scandinavian Journal of History, 2020.

  Open access
 • Betty Pettersson, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2020-09-25 13:15

  Gäreskog, Petra

  Jurisdiktion och arbetsfördelning: Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

  Open access
 • Eva Netzelius sal, Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1, Uppsala 2020-09-18 13:15

  Oljans, Emma

  Matens betydelse för hälsa: Studier av meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

  Open access
 • Lindqvist, Henrik; Thornberg, Robert; Lindqvist, Gunilla

  Experiences of a dual system: motivation for teachers to study special education

  Part of European Journal of Special Needs Education, p. 1-15, 2020.

 • Sundh, Stellan

  Establishing Sustainable Teacher Education with Weekly School Practice: Identifying Teacher Students' Experiences of Didactic Dilemmas in the Swedish Primary School Classroom

  Part of Journal of Teacher Education for Sustainability, p. 37-48, 2020.

  Open access
 • Berglund, Leo

  Kritikens tystnader: Bernsteins pedagogiska rekontextualisering

  Part of Läroplansteori i och om lärarutbildning, p. 131-148, 2020.

  Open access
 • Prytz, Johan

  The OECD as a Booster of National School Governance: The case of New Math in Sweden, 1950-1975

  Part of Foro de Educación, p. 109-126, 2020.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

  Open access
 • Tibbitts, Felisa; Nygren, Thomas; Novak, Judit; Bentrovato, Denise et al.

  Insights from Students on Human Rights Education in India, South Africa, Sweden and the United States

  Part of Human Rights Education Globally, p. 51-74, 2020.

 • Nygren, Thomas; Wiksten Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Hur motiverar gymnasieelever sina bedömningar av trovärdiga och vilseledande digitala nyheter?

  Part of Nordidactica, p. 153-178, 2020.

  Open access
 • Björk, Oscar; Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Barn skriver historia: En studie av fjärdeklassares skrivande i historieämnet

  Part of Nordidactica, p. 73-106, 2020.

  Open access
 • Thelin, Katina; Liljekvist, Åsa

  Det pedagogiska ledarskapets praktiker: Rapport från en forskningscirkel

  2020.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Kilhamn, Cecilia

  Exploring the intersection of algebraic and computational thinking

  Part of Mathematical Thinking and Learning, 2020.

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  Dark pedagogy: Speculative realism and environmental and sustainability education

  Part of Environmental Education Research, p. 1-13, 2020.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif; Block, Thomas

  Opening up the black box of learning-by-doing in sustainability transitions

  Part of Environmental Innovation and Societal Transitions, p. 298-310, 2020.

  Open access
 • Miškolci, Jozef; Magnússon, Gunnlaugur; Nilholm, Claes

  Complexities of preparing teachers for inclusive education:: case-study of a university in Sweden

  Part of European Journal of Special Needs Education, 2020.

 • Spånberger Weitz, Ylva; Karlsson, Marie

  Professional or authenticmotherhood?: Negotiations on theidentity of the birthmother in the contextof foster care

  Part of Qualitative Social Work, 2020.

 • Larsson, Germund

  Prygel, skamstraff, skolfängelse och relegering–: bestraffningar i Den lärda skolan

  Part of Vänbok till Sverker Scheutz, p. 425-438, 2020.

 • Berg, Anne

  Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 66-93, 2020.

 • Berg, Anne

  The market and ‘the making’: The economics of the first workers' associations in nineteenth-century Sweden

  Part of Social history (London), p. 167-192, 2020.

  Open access
 • Ginnerskov-Dahlberg, Mette

  Inherited dreams of ‘the West’.: Eastern European students’ paths to Denmark

  Part of The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration, 2020.

 • Thorp, Robert

  How to develop historical consciousness through uses of history – A Swedish perspective

  Part of Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, Historical Cultures, and History Education, p. 50-61, 2020.

  Open access
 • Larsson, Germund; Westberg, Johannes

  Child Labour, Parental Neglect, School Boards, and Teacher Quality: School Inspector Reports on the Supply and Demand of Schooling in Mid-nineteenth-century Sweden

  Part of Historical Studies in Education / Revue d’histoire De l’éducation 32 (1), p. 69-88, 2020.

  Open access
 • Sharif, Hassan; León Rosales, René

  ”Man plockar poäng på oss.”: Kunskapsexploatering och interkulturella praktiker i akademin

  Part of Från interkulturell pedagogik till romska studier, p. 25-36, 2020.

 • Rytzler, Johannes; Magnússon, Gunnlaugur

  Didaktik som lärarutbildningens innehåll och form.: Motstånd, utmaningar och möjligheter.

  Part of Utbildning och Demokrati, p. 49-64, 2020.

  Open access
 • Prytz, Johan

  Framing for Success: Governance of Swedish School Mathematics, 1980–1995

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 3-32, 2020.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Skrivrörlighet, språkliga resurser och textmedvetenhet

  Part of Skrivundervisningens grunder, p. 19-34, 2020.

 • Matlok-Ziemann, Ellen

  "You were never anything ...you were never born!": The Role of Memory in Selected Texts by Eudora Welty and Alice Munro

  Part of Verbeia Journal of English and Spanish Studies, p. 50-68, 2020.

  Open access