Senaste forskningspublikationer

 • Ringarp, Johanna; Prytz, Johan

  Local versus national history of education.: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Part of Transnational Perspectives on Curriculum History, p. 131-148, 2020.

 • Lucic, Iva

  Gebrochenes Brot: Eine Frauenkongregation zwischen den Weltkriegen. Die Eucharistieschwestern

  Anton Pustet Verlag, 2020.

 • Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Att utveckla undervisningen: en fråga om evidens eller professionellt omdöme

  Part of Att utveckla forskningsbaserad undervisning, p. 29-50, 2020.

 • Gustafson, Katarina

  Teen Lives around the World: Sweden.

  Part of Teen Lives around the World. A Global Encyclopedia., p. 535-546, 2020.

 • Prytz, Johan; Ringarp, Johanna

  Local versus national history of education: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Part of Transnational Perspectives on Curriculum History, p. 131-148, 2020.

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Anderssson, Kristina; Hussenius, Anita; Gullberg, Annica; Danielsson, Anna et al.

  Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie i gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

  Part of Resultatdialog 2019, p. 10-13, 2019.

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias; Agevall, Ola

  Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering: Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016

  2019.

  Open access
 • Melin, Anders; Kronlid, David

  Energy Scenarios and Justice Towards Future Humans: An Application of the Capabilities Approach to the Case of Swedish Energy Politics

  Part of Etikk i praksis, p. 39-54, 2019.

  Open access
 • af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Part of Att bli lärare i svenska, p. 89-101, 2019.

 • Holmén, Janne; Furuhagen, Björn; Säntti, Janne

  The ideal teacher: Orientations of teacher education in Sweden and Finland after the Second World War

  Part of History of Education, p. 784-805, 2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Part of Parental Involvement across European Education Systems, p. 120-132, 2019.

 • Svahn, Johanna; Helen, Melander Bowden

  Interactional and epistemic challenges in students' help-seeking in sessions of mathematical homework support: Presenting the problem

  Part of Classroom Discourse, 2019.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ida Norrby: 1869-1934

  Part of Märkvärdiga svenska kvinnor, p. 102-104, 2019.

 • Ringarp, Johanna

  Skolans lärarkårer

  Part of Utbildningshistoria, p. 521-539, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  1800-talets utbildningsrevolution

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 741-750, 2019.

 • Berglund, Leo

  Kritiken är farlig: pedagogikens terapi mot indignationen

  Part of Pfaller, p. 223-250, 2019.

 • Forsberg, Eva; Mikhaylova, Tatiana; Hallsén, Stina; Melander Bowden, Helen

  Supplementary tutoring in Sweden and Russia: a safety net woven with numbers

  Part of New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education, p. 207-229, 2019.

 • Levander, Sara; Forsberg, Eva; Elmgren, Maja

  The meaning-making of educational proficiency in academic hiring: a blind spot in the black box

  Part of Teaching in Higher Education, 2019.

 • Adolfsson, Carl-Henrik; Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel

  Evidently, the broker appears as the new whizz-kid on the educational agora

  Part of New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: , p. 99-110, 2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling, p. 49-66, 2019.

 • Nygren, Thomas; Nolgård, Olle

  Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen

  2019.

 • Jortveit, Maryann; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Lindqvist, Gunilla

  A Comparative Study of Norwegian and Swedish Special Educators’ Beliefs and Practices

  Part of European Journal of Special Needs Education, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Sannolikhet och statistik för lärare

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Palm Kaplan, Kristina

  International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Open access
 • Klang, Nina; Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes et al.

  Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational Settings

  Part of International journal of disability, development and education, 2019.

 • Krigh, Josefine

  Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

  Open access
 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Karim, Hamza; Lisbeth, Gyllander Torkildsen

  Från genomlevd till beprövad erfarenhet

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 229-242, 2019.

 • Hänsyn till helheten

  extrahering av en didaktisk modell för det komplexa innehållet i den naturorienterande undervisningen på lågstadiet Weiland, Maria

  Open access
 • Klang, Nina; Wandin, Helena; Wilder, Jenny

  Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering: Rapport från ett samverkansprojekt

  2019.

  Open access
 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Gyllander Torkildsen, Lisbeth

  Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling

  2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 49-66, 2019.

 • Hedman, Christoffer; Thomé, Erik; Frelin, Anneli; Folkeryd, Jenny Wiksten et al.

  Hjälpa eller stjälpa?

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 85-102, 2019.

 • Ahmad, Bassam; Bunar, Nihad; Riad, Tomas; Forslund, Anneli et al.

  Svenska som andraspråk på språkintroduktion

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 67-84, 2019.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny Wiksten

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Part of Att bli lärare i svenska, p. 89-101, 2019.

 • Håkansson, Michael; Östman, Leif

  The political dimension in ESE: the construction of a political moment model for analyzing bodily anchored political emotions in teaching and learning of the political dimension

  Part of Environmental Education Research, p. 585-600, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Inledning

  Part of Att bli lärare i svenska, p. 9-13, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Epilog

  Part of Att bli lärare i svenska, p. 201-202, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Svenskämnenas framväxt

  Part of Att bli lärare i svenska, p. 15-28, 2019.

 • Melander Bowden, Helen; Aarsand, Pål

  Digital literacy practices in children's everyday life.: Participating in on-screen and off-screen activities.

  Part of The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood, p. 377-390, 2019.

 • Sandström, Erika

  Housewives on holiday: Gotlandic vacationhomes for women 1944-1967

  Part of Konflikt und Kooperation, p. 345-357, 2019.

 • Englund, Josefin

  Orden som ska fånga kärleken

  Part of Språktidningen, 2019.

 • Nielsen, Birgitte Lund; Laursen, Hilmar Dyrborg; Reol, Lise Andersen; Jensen, Helle et al.

  Social, emotional and intercultural competencies: a literature review with a particular focus on the school staff

  Part of European Journal of Teacher Education, p. 410-428, 2019.

 • Bourbour, Maryam; Högberg, Sören; Lindqvist, Gunilla

  Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard

  Part of Early Childhood Education Journal, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Progressionslinjer för samtalsstöd

  Part of Didaktisk utvecklingsdialog, p. 162-164, 2019.

 • Wickström, Johan

  Om känslor och verklig strävan

  Part of Clarté: partipolitiskt obunden socialistisk tidskrift, 2019.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era

  Part of Journal of Social Science Education, p. 87-109, 2019.

  Open access
 • Pejlare, Johanna; Bråting, Kajsa

  Writing the history of mathematics: Interpretations of the mathematics of the past and its relation to the mathematics of today

  Part of Mathematics of the Arts and Sciences, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva

  Aesthetic judgments and meaning-making during cooking in Home and Consumer Studies

  Part of Educare - Vetenskapliga skrifter, p. 30-57, 2019.