Våra publikationer

Här presenteras institutionens senast publicerade publikationer. Söker du en speciell publikation så kan du använda länken nedan.

Sök publikation

Senaste publikationer

 • Manuguerra, Nicolas; Hellqvist, Birgitta

  Målspråket i klassrummet: En handbok för lärare i moderna språk

  Natur och kultur, 2021.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021: En kunskapsöversikt

  2021.

 • Nolgård, Olle

  Realising Roma rights through a high-stakes history test: Secondary school students narrating the Swedish Roma past, present and future

  Ingår i History Education Research Journal (HERJ), 2021.

  Open access
 • Göransdotter, Rebecka

  Vilken framtid skildrar quit lit för oss doktorander?

  Ingår i Tidningen Curie, 2021.

 • Rosén, Maria; Lidström, Tina

  Doktorandrådets förkonferens: To be assessed and to assess – PhD-candidates’ encounter with diverse evaluation practices: – summering, reflektioner och tankar framåt

  Ingår i Pedagogisk forskning i Sverige, s. 35-37, 2021.

  Open access
 • Lönngren, Johanna; Van Poeck, Katrien

  Wicked problems: a mapping review of the literature

  Ingår i International Journal of Sustainable Development and World Ecology, s. 481-502, 2021.

  Open access
 • Román, Henrik; Sundberg, Daniel; Hirsh, Asa; Forsberg, Eva et al.

  Context and Implications Document for: Mapping and analysing reviews of research on teaching, 1980-2018, in Web of Science: An overview of a second-order research topography

  Ingår i REVIEW OF EDUCATION, s. 595-598, 2021.

  Open access
 • Sundström Sjödin, Elin; Wahlström, Ninni

  Reading in the wing chair: the shaping of teaching and reading bodies in the transactional performativity of materialities

  Ingår i Educational Philosophy and Theory, s. 920-930, 2021.

  Open access
 • Jansson Bjurhammer, Gustaf; Färnert, Jacob; Emmy, Schylander

  Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad

  2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nygren, Thomas

  Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna

  Ingår i Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna., s. 42-80, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

  2021.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne

  ”Talskräck” och ”sopdykare” – intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska för gymnasieskolan

  Ingår i Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden, s. 244-266, 2021.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif

  Learning to find a way out of non-sustainable systems

  Ingår i Environmental Innovation and Societal Transitions, s. 155-172, 2021.

  Open access
 • McGarry, Dylan

  The Pluriversity for Stuck Humxns: A Queer EcoPedagogy & Decolonial School

  Ingår i Queer Ecopedagogies, s. 183-218, 2021.

 • Bengtsson, Stefan L.

  What can we learn from COVID-19 as a form of public pedagogy?

  Ingår i RELA European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, s. 1-12, 2021.

 • Alm Fjellborg, Andreas

  Sustainable development: Exploring gender differences in the Swedish national test in geography for grade 9

  Ingår i International Research in Geographical and Environmental Education, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Pettersson, Daniel

  Imaginaries of Inclusion in Swedish Education

  Ingår i Oxford Research Encyclopedia of Education, 2021.

 • Forsberg, Håkan

  Teoretiska och metodologiska utgångspunkter förutbildningssociologiska studier

  Ingår i Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap, s. 240-265, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur

  Politikerna måste ta sitt ansvar för skolan

  2021.

 • Erika, Sandström

  10 000 år på fem timmar

  Ingår i Didaktisk dialog i högre utbildning, s. 29-45, 2021.

 • Zotevska, Emilia; Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Enacting sabotage in siblings' conflicts: Desired objects and deceptive bodies

  Ingår i Childhood, s. 137-153, 2021.

  Open access
 • Henriksson, Mona-Lisa

  Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

  Open access
 • Johansson, Anna; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Special needs educators’ roles and work in relation to recently arrived immigrant pupils in need of special educational support

  Ingår i Journal of Research in Special Educational Needs, 2021.

 • Sundh, Stellan; Mutabazi, Eric

  Enseigner et sensibiliser les étudiants sur les défis de la justice sociale: Dispositif pedagogique favorisant les échanges entre étudiants francais et suédois

  Ingår i Citoyennetés de seconde classe, s. 93-110, 2021.

 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias

  Massification, unification, marketisation, internationalisation: A socio-political history of higher education in Sweden 1945–2020

  Ingår i European Journal of Higher Education, s. 1-19, 2021.

  Open access
 • Do, Thao; Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  THE RE-SOLVE SCALING PROCESS HANDBOOK: How to Design and Facilitate the Re-Solve Scaling Process

  Uppsala universitet, 2021.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Breddad rekrytering till högre utbildning: En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna

  2021.

  Open access
 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Sense-making of autonomy and control: Comparing school leaders in public and independent schools in a Swedish case

  Ingår i Journal of educational change, 2021.

 • Nordholm, Daniel

  Rektorers identitet - en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem

  Studentlitteratur AB, 2021.

 • Rosén, Maria; Arneback, Emma

  Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education

  Ingår i Philosophical Inquiry in Education, s. 1-11, 2021.

  Open access
 • Berglund, Leo

  Kritiskt tänkande som utbildningsmål: Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

  Open access
 • Petersson, Tommie

  "Har Waldorfrörelsen en plats i dagens Sverige?"

  Ingår i Skolvärlden, s. 55-, 2021.

 • Germund, Larsson; Ringarp, Johanna

  FAN TA SIA: Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt

  Ingår i Skolans kriser, 2021.

 • Lindgren, Charlotte; Axelsson, Marcus

  Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet.

  Ingår i Barnboken, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Sims, Caroline

  Inkludering och särskild begåvning.: Förutsättningar och dilemman i rådgivande policydokument.

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 97-118, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  "De är många, de är överallt, och de har makt…”: Historisk kartläggning av pedagogiska etablissemanget.

  Ingår i Skolans kriser, s. 233-260, 2021.

 • Hallsén, Stina; Magnússon, Gunnlaugur

  Att initiera förändring eller iscensätta handlingskraft?: Riktade statsbidrag som politisk krishantering i skolans värld

  Ingår i Skolans kriser, s. 183-204, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona; Axelsson, Carl-Anton Werner; Frau-Meigs, Diana

  Combatting Visual Fake News with a Professional Fact-Checking Tool in Education in France, Romania, Spain and Sweden

  Ingår i Information, 2021.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur

  Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister

  2021.

 • Stevens, Mitchell L.; Börjesson, Mikael

  Digitization and Strategic Renewal of Higher Education

  Ingår i Renewing Higher Education, s. 91-111, 2021.

  Open access
 • Strömbeck, Johan; Palmer, Robert; Lax, la Sundberg; Fäldt, Jonas et al.

  Outcome of a Multi-modal CBT-based Treatment Program for Chronic School Refusal

  Ingår i GLOBAL PEDIATRIC HEALTH, 2021.

  Open access
 • Kilhamn, Cecilia; Rolandsson, Lennart; Bråting, Kajsa

  Programmering i svensk skolmatematik

  Ingår i LUMAT, s. 283-312, 2021.

  Open access
 • Nylen, Kata; Karlberg, Martin; Klang, Nina; Ogden, Terje

  Knowledge and Will: An Explorative Study on the Implementation of School-Wide Positive Behavior Support in Sweden

  Ingår i Frontiers in Psychology, 2021.

  Open access
 • Viirman, Olov; Nardi, Elena

  Running to keep up with the lecturer or gradual de-ritualization?: Biology students' engagement with construction and data interpretation graphing routines in mathematical modelling tasks

  Ingår i Journal of Mathematical Behavior, 2021.

 • Viirman, Olov

  University Mathematics Lecturing as Modelling Mathematical Discourse

  Ingår i International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 2021.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  La visioconférence: support pédagogique facilitant "l'interculturalité virtuelle" dans les apprentissages à l'université? Cas des échanges entre étudiants francais et suédois

  Ingår i Présence et numérique en education, s. 143-157, 2021.

 • Petersson, Tommie

  Konsten att tala om det vi bör tiga om, eller ”vad är filosofididaktik?”

  2021.

 • Riis, Ulla

  Lillemor Kim

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2021.

 • Mattlar, Jörgen

  Svart: Stängsel: novell

  2021.

 • Lindgren, Charlotte; Alfvén, Valérie

  Almapriset lyfter världens barnböcker.

  Ingår i Dagens Arena, 2021.

Senast uppdaterad: 2021-06-24