Seminarieserie om rasism i förskola och skola

Saknar du tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Vill du veta mer om rasismens vad, hur och varför? Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet anordnar en seminarieserie om rasism i förskola och skola. Seminareiserien startade våren 2022 och fortsätter nu hösten 2022.

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Här har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Barns perspektiv på svensk vardagsrasism

Tisdag 6 september, 15.15-17
MARKUS LUNDSTRÖM (Uppsala universitet)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Rasism mot samer i skolan - erfarenheter och strategier

Tisdag 4 oktober, 15.15-17
May-Britt Öhman (Uppsala universitet) och Hampus Andersson (Gällivare skogssameby)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Förekomst av och orsaker till diskriminering vid skolval: resultat från ett fältexperiment

Tisdag 8 november, 15.15-17
Jonas Larsson Taghizadeh (Uppsala universitet)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

En skola utan rymlighet: ungdomars upplevelser av rasism i skolan

Tisdag 6 december, 15.15-17
Fanny Pérez Aronsson (Region Uppsala)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifClaes Tängh Wrangel

Last modified: 2022-08-25