Forskningsprojekt

Pågående projekt

Implementeringsforskning som ett nytt område inom matematikdidaktik

Medverkande forskare: Uffe Thomas Jankvist (projektledare), Johan Prytz och Linda Marie Ahl
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2021–2024
Mer information om projektet

Införandet av digitala läromedel i matematik: Aspekter av betydelse för elevers interaktion med den multimodala texten

Medverkande forskare: Anneli Dyrvold (projektledare) och Ida Bergvall
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2020-2023
Mer information om projektet

Införandet av programmering i skolans matematik - När algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande

Medverkande forskare: Kajsa Bråting (projektledare), Cecilia Kilhamn, Lennart Rolandsson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2019-2022
Mer information om projektet

Avslutade projekt

Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra - Diakona och synkrona analyser av styrdokument, läromedel och lärares interaktion med dem

Medverkande forskare: Kirsti Hemmi (projektledare), Johan Prytz, Kajsa Bråting och Lars Madej Uppsala universitet, Yvonne Liljekvist, Karlstad universitet, Johanna Pejlare, Göteborgs universitet.
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2016-2019
Mer information om projektet

Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar

Forskare: Johan Prytz, Uppsala universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2012-2016
Mer information om projektet

Senast uppdaterad: 2023-11-23