Vänskrift - Eva Forsberg 60 år

Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg.

2015 fyllde professor Eva Forsberg 60 år. För att uppmärksamma detta har vi sammanställt en vänskrift med sammanlagt 22 svenska och internationella bidrag inom fyra temaområden (kunskap, pedagogiskt ledarskap, högre utbildning och utbildningspolitik). Boken och dess olika kapitel kan laddas ned via nedanstående länkar.

Boken som helhet

Innehållsförteckning
Kapitel 01 Förord
Kapitel 02 Inledning
Kapitel 03 Vad är betyg
Kapitel 04 Conceptualising epistemological barriers
Kapitel 05 Lesson studies from an Interdisciplinary perspective
Kapitel 06 Förmågor och bildning
Kapitel 07 Enriching learning activities with epistemic practices
Kapitel 08 Forskning i samspråk och samverkan
Kapitel 09 En tankestil och dess gränser
Kapitel 10 Om nyttan av forskning i pedagogik
Kapitel 11 Mykorrhiza
Kapitel 12 Higher education leadership
Kapitel 13 Skolledarsamtal i forskning och utbildning
Kapitel 14 Balancing evidence-based and experience-based knowledge in education
Kapitel 15 Higher education and research in a steady state
Kapitel 16 Academic core values and quality
Kapitel 17 Högre utbildning och praktisk kunskap
Kapitel 18 Kvalitet i högre utbildning och forskning
Kapitel 19 Den svenska läroplansutvecklingen
Kapitel 20 En smygande översättningsprocess
Kapitel 21 Var blev ni av ljuva drömmar
Kapitel 22 Meritocracy and parentocracy
Kapitel 23 Development and autonomy
Kapitel 24 Geografisk rättvisa i svenska skolreformer
Kapitel 25 Professionella förstelärare
Kapitel 26 Författarpresentation

Last modified: 2023-11-23