Publications

The members of SHED publish their results in both Swedish and English. These publications include journal articles, monographies and edited books. SHED also has its own series, Utbildningshistoriska meddelanden, 2000-4168 [Messages on History of Education], sold through Acta Universitatis Upsaliensis online shop »

2021

 • Axelsson, Carl-Anton Werner; Guath, Mona; Nygren, Thomas

  Learning How to Separate Fake From Real News: Scalable Digital Tutorials Promoting Students’ Civic Online Reasoning

  Part of Future Internet, 2021.

  Open access
 • Bernhardsson, Peter

  The Debate about Science Teaching in Swedish Grammar Schools in the Early 19th Century

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, p. 95-107, 2021.

 • Edgren, Henrik

  Patriotism and Civic Identity in Swedish and Finnish School Readers after 1860

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, p. 144-158, 2021.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara Kristensen; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 6 - Lærerveiledning: Samfunnsfag for barnetrinnet

  Aschehoug & Co, 2021.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara Kristensen; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 6 - Samfunnsfag for barnetrinnet

  Aschehoug & Co, 2021.

 • Germund, Larsson; Ringarp, Johanna

  FAN TA SIA: Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt

  Part of Skolans kriser, 2021.

 • Grahn, Magnus; Johansson, Roger; Larsson, Esbjörn; Teke, Hans

  Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna

  Institutionen för utbildningsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2021.

 • Göransdotter, Rebecka

  Skoldebatten behöver en glädjedödare

  Part of Curie, 2021.

 • Göransdotter, Rebecka

  Vilken framtid skildrar quit lit för oss doktorander?

  Part of Tidningen Curie, 2021.

 • Hörstedt, Axel

  Latin, Protestantism and Moral Conduct: Textbooks in Sweden in the Era of Reformation

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, p. 29-47, 2021.

 • Larsson, Esbjörn

  En resa genom skolans historia

  2021.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Matts i Lancaster-skolan

  Part of En resa genom skolans historia, p. 39-44, 2021.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Writing in the Sand: The Impact of the Monitorial System on the Spread of Literacy in Sweden Prior to the School Act of 1842

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, p. 115-127, 2021.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nygren, Thomas

  Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna

  Part of Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna., p. 42-80, 2021.

 • Nodeland, Tuva Skjelbred

  Nation, Nature and Industry. Civic Ideals and National Consciousness in Nordahl Rolfsen’s Lesebok for folkeskolen

  Part of Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020, p. 190-206, 2021.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Students Evaluating and Corroborating Digital News

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 1-17, 2021.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Guath, Mona; Axelsson, Carl-Anton Werner; Frau-Meigs, Diana

  Combatting Visual Fake News with a Professional Fact-Checking Tool in Education in France, Romania, Spain and Sweden

  Part of Information, 2021.

  Open access
 • Petersson, Tommie

  "Allt är inte guld som glimmar, Barbara Bergström"

  Part of Skolvärlden, 2021.

  Open access
 • Petersson, Tommie

  Filosofididaktik: Filosofiundervisning i teori och praktik

  NA Förlag, 2021.

 • Petersson, Tommie

  "Har Waldorfrörelsen en plats i dagens Sverige?"

  Part of Skolvärlden, p. 55-, 2021.

 • Prytz, Johan

  Review: Inês Félix, School journeys: Ideas and Practices of New Education in Portugal (1890–1960)

  Part of Nordic Journal of Educational History, 2021.

  Open access
 • Prytz, Johan

  When research met policy: A history of innovation and a complicated relationship in three Swedish development projects in mathematics education, 1960–2018

  Part of ZDM - the International Journal on Mathematics Education, 2021.

  Open access

2020

 • Barbin, Évelyne; Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Karp, Alexander et al.

  "Dig where You Stand" 6: Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Mathematics Education

  2020.

 • Berg, Anne

  Det postpandemiska zoomuniversitetet – en pessimistisk prognos

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 687-695, 2020.

 • Berg, Anne

  Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 66-93, 2020.

 • Berg, Anne

  Gendered democratic experiences?: Men and women in workers' organizations in mid–19th-century Sweden

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 457-478, 2020.

  Open access
 • Berg, Anne

  The market and ‘the making’: The economics of the first workers' associations in nineteenth-century Sweden

  Part of Social history (London), p. 167-192, 2020.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ingrid Maria Osvald

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2020.

 • Björk, Oscar; Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Barn skriver historia: En studie av fjärdeklassares skrivande i historieämnet

  Part of Nordidactica, p. 73-106, 2020.

  Open access
 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 5 - Lærerveiledning.: Samfunnsfag for barnetrinnet.

  Aschehoug & Co, 2020.

 • Eriksen, Kristin Gregers; Grødem, Sara; Nodeland, Tuva Skjelbred; Sibeko, Guro

  Arena 5 - Samfunnsfag for barnetrinnet.

  Aschehoug & Co, 2020.

 • Göransdotter, Rebecka

  Historiska exempels mening och syfte

  Part of Förfluten tid och nutid, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Anna Åfelt

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Ester Gustava Edelstam

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg:, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Gunhild Friesia Almén

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Johanna Antonia (Jenny) Åkerström

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Konfirmationen – folkskolans avslutning

  Part of Skolans högtider - Ceremoni, fest och firande i svenska skolhistoria, p. 168-174, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Recension: Mötet med det skrivna ordet: Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Part of Nordic Journal of Educational History, 2020.

 • Hamberger, Agnes

  Signerat: Om flickor i folkskolan

  Part of Sans, 2020.

 • Holmén, Janne

  Nordic Models for a Democratic School: Educational Reform and Political Culture in Sweden and Finland 1960–2020

  Janne Holmén, 2020.

 • Holmén, Janne

  Perception of the Baltic Sea and Mediterranean regions among secondary school students

  2020.

 • Holmén, Janne

  Time and Space in Time and Space: Mapping the Conceptual History of Mental Maps and Historical Consciousness

  Part of Contributions to the History of Concepts, p. 105-129, 2020.

 • Holmén, Janne; Ringarp, Johanna

  1968 och reformer av högre utbildning i Finland och Sverige

  Part of 1968 och pedagogiken, p. 49-69, 2020.

 • Larsson, Esbjörn

  Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria

  Part of Skolans högtider, p. 121-145, 2020.

 • Larsson, Esbjörn

  [Review of:] War remains: Mediations of suffering and death in the era of the World Wars. Marie Cronqvist & Lina Sturfelt (red.)

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 567-570, 2020.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century

  Part of History of Education Quarterly, p. 687-689, 2020.

 • Larsson, Germund

  Prygel, skamstraff, skolfängelse och relegering–: bestraffningar i Den lärda skolan

  Part of Vänbok till Sverker Scheutz, p. 425-438, 2020.

 • Larsson, Germund

  Stolthet och skam: Godkänd eller kuggad i studentexamen

  Part of Skolans högtider - Ceremoni, fest och firande i svenska skolhistoria, p. 146-167, 2020.

 • Larsson, Germund; Westberg, Johannes

  Child Labour, Parental Neglect, School Boards, and Teacher Quality: School Inspector Reports on the Supply and Demand of Schooling in Mid-nineteenth-century Sweden

  Part of Historical Studies in Education, p. 69-88, 2020.

  Open access
 • Lucic, Iva

  Gebrochenes Brot: Geschichte eines Frauenordens zwischen den Weltkriegen : Schwestern von der heiligsten Eucharistie

  Anton Pustet Verlag, 2020.

 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas; Tibbitts, Felisa; Anamika, Anamika et al.

  A global history in a global world?: Human rights in history education in the Global North and South

  Part of Historical Encounters, p. 24-49, 2020.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Kronlid, David; Larsson, Esbjörn; Novak, Judit et al.

  Global Citizenship Education for global citizenship?: Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden

  Part of Journal of Social Science Education, p. 63-97, 2020.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Wiksten Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Hur motiverar gymnasieelever sina bedömningar av trovärdiga och vilseledande digitala nyheter?

  Part of Nordidactica, p. 153-178, 2020.

  Open access
 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Prytz, Johan

  Algebra in Swedish mathematics curricula (1930-2000)

  Part of "Dig where you stand" 6, p. 1-14, 2020.

 • Prytz, Johan

  Framing for Success: Governance of Swedish School Mathematics, 1980–1995

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 3-32, 2020.

  Open access
 • Prytz, Johan

  The OECD as a Booster of National School Governance: The case of New Math in Sweden, 1950-1975

  Part of Foro de Educación, p. 109-126, 2020.

  Open access
 • Prytz, Johan; Ringarp, Johanna

  Local versus national history of education: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Part of Transnational Perspectives on Curriculum History, p. 131-148, 2020.

 • Ringarp, Johanna

  Till toner av Bolero: AmuGruppens reformering från myndighet till utbildningsföretag

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 642-673, 2020.

 • Ringarp, Johanna; Nihlfors, Elisabet

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola

  Gleerups Utbildning AB, 2020.

 • Roozenbeek, Jon; van der Linden, Sander; Nygren, Thomas

  Prebunking interventions based on “inoculation” theory can reduce susceptibility to misinformation across cultures.

  Part of The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review, 2020.

  Open access
 • Tibbitts, Felisa; Nygren, Thomas; Novak, Judit; Bentrovato, Denise et al.

  Insights from Students on Human Rights Education in India, South Africa, Sweden and the United States

  Part of Human Rights Education Globally, p. 51-74, 2020.

 • Wallin, Pontus; Arensmeier, Cecilia; Nygren, Thomas; Manneh, Ilana et al.

  Kritiskt tänkande och källkritik: undervisning i samhällskunskap

  2020.

  Open access

2019

 • Berry, Gustav

  Ida Norrby: 1869-1934

  Part of Märkvärdiga svenska kvinnor, p. 102-104, 2019.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Edgren, Henrik

  Med grundlagen i sin hand: Konstitution och politisk press i Norge och Sverige på 1810- och 1820-talet

  Part of Frie Ord i Norden?, p. 305-329, 2019.

 • Edgren, Henrik

  "Det dyrbaraste av försvars- och anfallsmedel": En översiktlig studie om etablerandet av 1700-talets svenska skärgårdsflotta

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 29-51, 2019.

  Open access
 • Holmén, Janne; Furuhagen, Björn; Säntti, Janne

  The ideal teacher: Orientations of teacher education in Sweden and Finland after the Second World War

  Part of History of Education, p. 784-805, 2019.

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Part of History of Education, p. 297-316, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools During World War II

  Part of War and Childhood in the Era of the Two World Wars, p. 113-127, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Problemet med vinster

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 152-154, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Utbildning och social klass

  Part of Utbildningshistoria, p. 403-427, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  1800-talets utbildningsrevolution

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 741-750, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensson, Peter (Per) Reinhold

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 728-731, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Part of Utbildningshistoria, p. 151-177, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: En introduktion

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria

  Part of Utbildningshistoria, p. 31-34, 2019.

 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Considering the past and present of Romani in Sweden: Secondary school pupils' thinking and caring about the history of the Romani in national tests

  Part of Education Inquiry, p. 344-367, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

  Natur och kultur, 2019.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era

  Part of Journal of Social Science Education, p. 87-109, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Nyhetsvärderaren Specialrapport: Ungdomar granskar politiska nyheter

  2019.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Part of Nordicom Review, p. 23-42, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Nolgård, Olle

  Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen

  Part of Skolvärlden, 2019.

 • Ringarp, Johanna

  Skolans lärarkårer

  Part of Utbildningshistoria, p. 521-539, 2019.

2018

 • Berg, Anne

  Nationen i historien

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 383-390, 2018.

 • Berry, Gustav

  Greta Emilia Oskara Bergström

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Hilda Ingeborg Sofia Schager

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ingeborg Maria Walin

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Maria Helena Stenkula

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Sofi Nilsson

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ida Norrby

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Ragnhild Kristina Erika Matilda Eugenia Brolinson

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Anna (Julie) Juliana Heilborn

  Part of Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, 2018.

  Open access
 • Berry, Gustav

  Gertrud Karolina Amalia Bergström

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Edgren, Henrik

  Sverige 1815-1818

  Part of Kröningsåret 1818, p. 33-46, 2018.

 • Edgren, Henrik

  Skandinaviskt och nordiskt i Läsebok för folkskolan under 1800-talets avslutande decennier

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 157-170, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Part of Gender, History, Futures, p. 199-207, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Försvarsarbete ur ett genusperspektiv: Recension av Klas Kronberg (red.), Sömmerskor, tornsvalor och soldater: kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 127-130, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 133-144, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Simulerade krig i historisk belysning

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 724-730, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Pretend wars: Notions of war, masculinity and history in 200 years of wargames

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 724-730, 2018.

 • Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

  Open access
 • Larsson, Germund

  Recension: Den svenska skolgårdens historia.: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

  Part of Scandia tidskrift för historisk forskning, p. 114-116, 2018.

 • Larsson, Germund

  Rökande skolungdom:: förbud, undervisning och självbestämmande

  Part of Vägval i skolans historia, 2018.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Nyhetsvärderaren: Forskarfredags massexperiment 2017: Slutrapport

  2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  The News Evaluator: Evidence-based innovations to promote digital civic literacy

  Part of Youth and News in a Digital Media Environment, p. 19-28, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Part of Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Part of Journal of Human Rights Practice, p. 287-306, 2018.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Part of Researching the History of Mathematics Education, p. 189-216, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  En skola för alla?: Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 4-15, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  Inledning

  Part of Vägval i skolans historia, 2018.

 • Ringarp, Johanna; Parding, Karolina

  I otakt med tiden?: Lärarprofessionens ställning sett via lärarutbildningens utveckling i Sverige, 1962-2015

  Part of Uddannelsehistorie 2017, p. 49-68, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David

  Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modellgenererande undersökning om korrektionsmedel i 1800-talets folkskolereglementen

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 37-66, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David

  The Church and Sami people Outside the Church of Sweden

  Part of The Sami and the Church of Sweden, p. 77-85, 2018.

 • Sjögren, David

  The Sami and the Church as Authority

  Part of The Sami and the Church of Sweden, p. 59-77, 2018.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  The Scolary Anthology and White Papers as a Contemporary Phenomenon

  Part of The Sami and the Church of Sweden, p. 23-29, 2018.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Final Reflections

  Part of The Sami and the Church of Sweden, p. 85-97, 2018.

 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik; Anna, Larsson

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2018.

 • Standish, Katerina; Nygren, Thomas

  Looking for peace in the Swedish National Curricula

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2018.

  Open access

2017

 • Berg, Anne

  En demokratisk revolution: De tidiga arbetarorganisationerna och formandet av demokrater från 1840-tal till 1880-tal

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 61-93, 2017.

  Open access
 • Berg, Anne; Edquist, Samuel

  The Capitalist State and the Construction of Civil Society: Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991

  Palgrave Macmillan, 2017.

 • Berg, Anne; Larsson, Esbjörn; Michaëlsson, Madeleine; Westberg, Johannes et al.

  Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring

  2017.

  Open access
 • Berg, Anne; Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Att studera omvälvande förändringar: Revolutioner, paradigmskiften och epistemiska brott i studiet av utbildning

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 13-18, 2017.

  Open access
 • Edgren, Henrik

  Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning: – 1870-talets pedagogiska förväntningar på Läsebok för folkskolan

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 95-118, 2017.

  Open access
 • Edgren, Henrik

  "En främling i den svenska folkskolan": 1870-talets folkskoleundervisning i naturkunnighet.

  Part of Sann opplysning?, p. 211-236, 2017.

 • Edquist, Samuel; Berg, Anne

  The Capitalist State and the Construction of Civil Society: Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991

  Palgrave Macmillan, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Upplands hemvärn: Från frivilligkår till deltidsförband

  Part of Upplands regemente 400 år, p. 152-176, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Enhetsskoletanken som försvann: En studie av radikala och reformistiska tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 19-44, 2017.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Att disciplinera adeln: En studie av maktutövning vid Kungl. Krigsakademien på Karlbergs slott

  Part of Från Afrikakompaniet till Tokyo, p. 176-200, 2017.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Ståndsupplösning i agrar miljö

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 502-508, 2017.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensén, Carl Johan

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 612-615, 2017.

  Open access
 • Larsson, Germund

  Rökningens revolution: – från förbud till rökruta

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 119-137, 2017.

  Open access
 • Lönngren, Ann-Sofie; Areskoug, Linn; Eriksson, Madeleine; Gullette, Christian et al.

  Power, Myths, Materiality: A Multilingual Reflection over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulence

  Part of Lambda Nordica, p. 93-126, 2017.

  Open access
 • Mattlar, Jörgen

  Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma: en analys av gestaltningar av det finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga historieläroböcker 1960–2011

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 163-188, 2017.

  Open access
 • Mattlar, Jörgen

  Att vända sig bort: dikter

  Förlaget, 2017.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan

  Part of Vägval i skolan historia - Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: – en reaktionär revolt?

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 45-59, 2017.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Change: Handbook for history learning and human rights education

  Part of Intercultural Education, p. 610-611, 2017.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Unmasking fake news

  Part of The Learning Teacher Magazine, p. 7-8, 2017.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Vinterek, Monika; Thorp, Robert; Taylor, Margaret

  Promoting a Historiographic Gaze Through Multiperspectivity in History Teaching

  Part of International perspectives on teaching rival histories, p. 207-228, 2017.

 • Prytz, Johan

  Nya matematiken – revolutionen som uteblev: En reform i övergången från centraliserad tilldecentraliserad styrning av skolan, 1960–1980

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 189-210, 2017.

  Open access
 • Prytz, Johan

  Governance of Swedish school mathematics — where and how did it happen?: A study of different modes of governance in Swedish school mathematics, 1910-1980

  Part of Espacio, Tiempo y Educación, p. 43-72, 2017.

  Open access
 • Prytz, Johan; Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Menghini, Marta et al.

  "Dig where you stand" 4: Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education

  2017.

  Open access
 • Ringarp, Johanna

  Lärarkrav och ekonomisk styrning: 1990-talets utbildningsreformer i ljuset avvälfärdsstatens förvandling

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 233-247, 2017.

  Open access
 • Ringarp, Johanna; Carlsson, Karin

  Tolfterna: ett bildningsprojekt inför kvinnors fullständiga medborgarskap?

  Part of Historie, p. 9-39, 2017.

  Open access
 • Ringarp, Johanna; Nihlfors, Elisabet

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola: en introduktion

  Gleerups Utbildning AB, 2017.

 • Sjögren, David

  "Lapp skall lapp vara": Nomadskolans införande 1913

  Part of Historielärarnas förenings årsskrift, p. 121-137, 2017.

 • Sjögren, David

  Kyrka och samer utanför Svenska kyrkan

  Part of Samerna och Svenska kyrkan, p. 83-92, 2017.

 • Sjögren, David

  Samerna och kyrkan som myndighet

  Part of Samerna och svenska kyrkan, p. 65-84, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelser

  Part of Samerna och Svenska kyrkan, p. 31-38, 2017.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

  Part of Samerna och Svenska kyrkan, p. 91-101, 2017.

 • Åkerlund, Andreas

  Lära från Väst efter revolutionerna i Öst: Kunskapsöverföring som svenskt bistånd i Östersjöregionen mellan 1989 och 2004

  Part of Utbildningens revolutioner, p. 249-266, 2017.

  Open access
 • Åkerlund, Andreas

  Letters to Hugo Gering and Eugen Mogk

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 332-334, 2017.

2016

 • Bernhardsson, Peter

  I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Open access
 • Edgren, Henrik

  Societal Change, Economic Decline and National Identity: The Debate about Jews in Sweden in the Early Nineteenth Century

  Part of The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814, p. 121-140, 2016.

 • Edgren, Henrik

  Societal change, Economic Decline and National Identity: The Debate about Jews in Sweden in the Early Nineteenth Century

  Part of The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814. Origins - Contexts - Consequences, p. 121-140, 2016.

 • Edquist, Samuel; Berg, Anne

  Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830–1940

  Part of Resultatdialog 2016, p. 23-27, 2016.

 • Larsson, Esbjörn

  Totalförsvarskunskap i skolan – ingen ny idé

  Part of Vägval i skolans historia, 2016.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Svedbom, Pehr Eric

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 466-471, 2016.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Etableringen av den finska värnplikten

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 120-123, 2016.

 • Larsson, Esbjörn

  Att fostras för landets försvar: Värntjänstutbildning för pojkar och flickor under andra världskriget

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 89-134, 2016.

 • Larsson, Esbjörn

  ‘Cheap, efficient, and easy to implement’?: Economic aspects of monitorial education in Swedish elementary schools during the 1820s

  Part of History of Education, p. 18-37, 2016.

 • Larsson, Esbjörn

  Classes in themselves and for themselves: The practice of monitorial education for different social classes in Sweden, 1820-1843

  Part of History of Education, p. 511-529, 2016.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Om utbildningshistoriens nytta och skada: Svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning

  Part of Uddannelseshistorie, p. 91-106, 2016.

  Open access
 • Mattlar, Jörgen

  Ett folk utan land? – den nationella minoriteten romer i svenska läroböcker

  Part of Folk uten land?, 2016.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Open access
 • Nygren, Thomas

  UNESCO Teaches History: Implemeting International Understanding in Sweden

  Part of A History of UNESCO, p. 201-230, 2016.

 • Nygren, Thomas

  Thinking and caring about indigenous peoples’ human rights: Swedish students writing history beyond scholarly debate

  Part of Journal of Peace Education, p. 113-135, 2016.

 • Nygren, Thomas; Foka, Anna; Buckland, Philip I.

  El status quo de las humanidades digitales en Suecia: Pasado, presente y futuro de la historia digital

  Part of El conocimiento histórico en el ciberespacio [The historical knowledge on the cyberspace], p. 85-126, 2016.

 • Prytz, Johan

  The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grades 1–9), 1900–2015: A technical description

  2016.

  Open access
 • Prytz, Johan; Karlberg, Martin

  Nordic school mathematics revisited – on the introduction and functionality of New Math

  Part of Nordic Studies in Mathematics Education, p. 71-93, 2016.

 • Ringarp, Johanna

  Kommunalisering, valfrihet och internationalisering

  Part of Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?, 2016.

 • Ringarp, Johanna

  PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000

  Part of European Educational Research Journal (online), p. 447-461, 2016.

 • Ringarp, Johanna; Román, Henrik

  25 år som förändrade skolan:: Grundskolans införande 1947-1972 ur ett kommunalt perspektiv

  Part of Vägval i skolans historia, 2016.

  Open access
 • Ringarp, Johanna; Waldow, Florian

  From silent borrowing´ to the international argument: legitimating Swedish educational policy from 1945 to the present day

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016.

 • Scharp, Vilhelm; Åkerlund, Andreas

  Labyrinten: Minnen från Tyskland under 1920- och -30-talen och andra skrifter. Utgivna av Andreas Åkerlund

  Kungliga Biblioteket, 2016.

  Open access
 • Sjögren, David

  Nomadskolans införande, genomförande och innehåll

  Part of Vägval i skolans historia, 2016.

 • Sjögren, David

  Tema: Historiker i försoning

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 377-383, 2016.

 • Sjögren, David

  Att göra upp med det förlutna: Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv

  Part of De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, p. 123-153, 2016.

 • Sjögren, David; Bo, Eriksson

  Tema: Historiker i försoning

  2016.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900: Inflytande, vägval och konsekvenser?

  Part of De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, p. 403-439, 2016.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Nordic Journal of educational history (2016:2)

  2016.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2016.

 • van Vollenhoven, Ronald F.; Ostergaard, Mikkel; Leirisalo-Repo, Marjatta; Uhlig, Till et al.

  Full dose, reduced dose or discontinuation of etanercept in rheumatoid arthritis

  Part of Annals of the Rheumatic Diseases, p. 52-58, 2016.

 • Westberg, Johannes

  Making mass schooling affordable: in-kind taxation and the establishment of an elementary school system in Sweden, 1840–1870

  Part of Paedagogica historica, p. 349-363, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Science between dictatorship and democracy. Swedish and German ethnology in the shadow of nazism and the cold war

  Part of Scandia, p. 115-117, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Brott och brott: recension av Michael Wolffsohn "Zivilcourage. Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt"

  Part of Axess, p. 89-91, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Public diplomacy and academic mobility in Sweden: The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics, 1938–2010

  Nordic Academic Press, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Transition aid and creating economic growth: Academic exchange between Sweden and Eastern Europe through the Swedish Institute 1990-2010

  Part of Place Branding and Public Diplomacy, p. 124-138, 2016.

 • Åkerlund, Andreas

  Vilhelm Scharp: Tyskvän, nationalist och antinazist?

  Part of De intellektuellas förräderi?, p. 33-57, 2016.

2015

 • Areskoug, Linn

  Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Gleerups. Malmö 2015

  Part of Samlaren, p. 416-419, 2015.

  Open access
 • Backman Prytz, Sara

  Flickskoleflickor och läroverkspojkar – könsideal vid sekelskiftet 1900

  Part of Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2015.

 • Berg, Anne

  Icke-formell självbildning – en ny undersökningskategori i historisk forskning

  Part of Perspektiv på folkbildning, p. 43-54, 2015.

  Open access
 • Berg, Anne

  The State and the Rise of a Continuous Popular Educational Sphere in Sweden c. 1870s–1910s

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 49-72, 2015.

  Open access
 • Berg, Anne

  The State of Autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-formal education in Sweden c. 1870–1910

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 48-69, 2015.

 • Berg, Anne; Edquist, Samuel

  Folkbildning

  Part of Utbildningshistoria, 2015.

 • Berg, Anne; Edquist, Samuel; Mays, Christin; Westberg, Johannes et al.

  The History of Educational Finance

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 3-22, 2015.

  Open access
 • Bernhardsson, Peter

  Globografen Anders Åkerman - en tidig hedersledamot

  Part of Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till landsmännen., p. 18-21, 2015.

 • Bernhardsson, Peter

  Carla Aubry Kradolfer Billig und (ge)recht? Winterthurs Schulen zwischen Politik und Ökonomie (1789-1869)

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 151-152, 2015.

 • Bernhardsson, Peter

  Klassiska och moderna språk

  Part of Utbildningshistoria, p. 245-257, 2015.

 • Bernhardsson, Peter

  Privatundervisning som familjeföretag i 1800-talets Stockholm

  Part of Vägval i skolans historia, 2015.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Prytz, Johan; Schubring, Gert

  “Dig where you stand” 3: Proceedings of the Third International Conference on the History of Mathematics Education

  2015.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  Demarcating popular education with government subsidies: Sweden 1911–1991

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 73-96, 2015.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  Det pragmatiska folkbildningsbegreppet

  Part of Perspektiv på folkbildning, p. 17-41, 2015.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  In the shadow of the Middle Ages?: Tendencies in Gotland’s history-writing, 1850–2010

  Part of Islands of Identity, p. 39-142, 2015.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  Intressanta närbilder av det tidiga 1900-talets företagarelit: [recension av Pål Brunnström, Ägare och kapital: klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918–1939, Lund 2014]

  Part of Arbetarhistoria, p. 54-55, 2015.

 • Edquist, Samuel; Berg, Anne

  Folkbildning

  Part of Utbildningshistoria, p. 179-195, 2015.

 • Edquist, Samuel; Holmén, Janne

  Islands of Identity: History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea

  Södertörn University, 2015.

  Open access
 • Edquist, Samuel; Thisner, Fredrik; Edgren, Henrik

  Sveriges historia

  Part of Utbildningshistoria, p. 33-49, 2015.

 • Larsson, Esbjörn

  Mass Teaching without the Masses: Challenges during the Rise of Mass Education in Sweden, approx. 1810–1880

  Part of Classroom Struggle, p. 157-178, 2015.

 • Larsson, Esbjörn

  Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Lumpen, anm. av Esbjörn Larsson

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 354-357, 2015.

 • Larsson, Esbjörn

  Fredrik Skott, Påskkäringar, anm. av Esbjörn Larsson

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 329-331, 2015.

 • Larsson, Esbjörn

  Att studera utrikestjänst: Exemplet svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 271-281, 2015.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: en introduktion

  Studentlitteratur AB, 2015.

 • Larsson, Germund

  "Att disciplinera svenska flottan” –: Recension av AnnaSara Hammar, Mellan kaos och kontroll: social ordning i svenska flottan 1670–1716

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, 2015.

 • Larsson, Germund

  Flickskolan och disciplinen – ”lusten att tävla i djärvhet med pojkar…”: Flickskolan och disciplinen – ”lusten att tävla i djärvhet med pojkar…”

  Part of Vägval i skolans historia, 2015.

 • Mattlar, Jörgen

  Ett erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen under 2000-talets första år

  Part of Norrlandsfrågan, 2015.

 • Mattlar, Jörgen

  vinterns frusna motberättelse

  Part of "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt", p. 9-, 2015.

  Open access
 • Mattlar, Jörgen

  Förord

  Part of Forskningsmetoder för lärarstudenter, 2015.

 • Mays, Christin; Åkerlund, Andreas

  The Economy of Scandinavian-American Exchange: Donations and Scholarships in the American-Scandinavian Foundation, 1912–1995

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 97-118, 2015.

  Open access
 • Michaëlsson, Madeleine

  Review: Nancy Beadie, Education and the Creation of Capital in the Early American Republic

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 152-153, 2015.

 • Prytz, Johan

  OM HUR UTBILDNINGSHISTORIA BLIR TILL I SAMBAND MED EN REFORM – ETT EXEMPEL FRÅN SKOLMATEMATIKEN

  Part of Vägval i skolans historia, 2015.

 • Prytz, Johan

  Matematik

  Part of Utbildningshistoria - en introduktion, p. 259-270, 2015.

 • Ringarp, Johanna

  Skolans lärarkårer

  Part of Utbildningshistoria, p. 437-452, 2015.

 • Ringarp, Johanna; Román, Henrik; Hallsén, Stina; Nordin, Andreas

  Who governs the Swedish school?: Local school policy research from a historical and transnational curriculum theory perspective.

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, p. 81-94, 2015.

 • Sjögren, David

  Religiös fostran mellan det offentliga och privata: Fristående separatistiska folkskolor i Älvsby församling 1900-1930

  Part of Norrlandsfrågan, 2015.

 • Sjögren, David

  Utkastade från lokalsamhället: Staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer under 1950-talet

  Part of Historielärarnas förenings årsskrift, p. 99-118, 2015.

 • Sjögren, David; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; Norlin, Björn et al.

  Nordic Journal of Educational History (NJEdH)

  Part of Connecting History of Education Scientific Journals as International Tools for a Global World, p. 151-159, 2015.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Norrlandsfrågan: Erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi

  2015.

 • Sjögren, David; Westberg, Johannes

  Norrland och dess utbildningshistoria

  Part of Norrlandsfrågan, p. 9-34, 2015.

 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik

  Nordic Journal of Educational History

  2015.

 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2015.

 • Westberg, Johannes

  Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses

  Part of IJHE Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education, p. 25-40, 2015.

 • Westberg, Johannes

  When Teachers Were Farmers: Teachers’ Allotted Farms and the Funding of Mass Schooling, 1838–1900

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 23-48, 2015.

 • Westberg, Johannes

  Uma luta por mudanças: a escolarização e as regras da política local na Suécia (1840-1900)

  Part of Revista História & Perspectivas, p. 83-107-, 2015.

  Open access
 • Westberg, Johannes

  Vedbrandens ekonomi: Skolveden och det norrländska skolväsendet, cirka 1840–1900

  Part of Norrlandsfrågan, p. 37-62, 2015.

 • Westberg, Johannes

  Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900

  Part of History of Education, p. 415-436, 2015.

 • Westberg, Johannes; Sjögren, David

  Norrland och dess utbildningshistoria

  Part of Norrlandsfrågan, p. 9-34-, 2015.

 • Westberg, Johannes; Sjögren, David

  Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi

  2015.

 • Åkerlund, Andreas

  For Goodwill, Aid and Economic Growth: The Funding of Academic Exchange Through the Swedish Institute, 1945–2010

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 119-140, 2015.

  Open access
 • Åkerlund, Andreas

  Ambassadors of the Swedish nation: National images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918-1945

  Part of Paedagogica historica, p. 595-613, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  The nationalisation of Swedish enlightenment activities abroad: Civil society actors and their impact on state politics

  Part of Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries, p. 23-39, 2015.

 • Åkerlund, Andreas

  Varför glömma den hjälp Östeuropa fick?

  Part of Svenska Dagbladet, 2015.

2014

 • Backman Prytz, Sara

  Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Open access
 • Bergström (fd Boman), Ylva; Prytz, Johan

  Hållbar utveckling på KTH - ett utbildningsområde med anspråk på tillväxt

  Part of Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab, p. 39-54, 2014.

  Open access
 • Bernhardsson, Peter

  Von Bettlern und Gelehrten - Deutschunterricht im Stockholm des 19. Jahrhunderts

  Part of Bildung und Ausbildung in Deutschland, dem Baltikum und Schweden gestern und heute, p. 93--100, 2014.

 • Deland, Mats; Minkenberg, Michael; Mays, Christin

  In the Tracks of Breivik: Far Right Networks in Northern and Eastern Europe

  2014.

 • Deland, Mats; Minkenberg, Michael; Mays, Christin

  Introduction

  Part of In the Tracks of Breivik, p. 9-18, 2014.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  Nationalismen–nordismen 5–0 Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien, anm. av fakultetsopponent Samuel Edquist: [The Nordic region, the nation and history: Perspectives on the Nordic history textbook revision 1919-1972]

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 286-292, 2014.

 • Larsson, Esbjörn

  Karlberg as a Total Institution: The Royal Swedish War Academy in the 1800s

  Part of Beyond the Classroom, p. 49-82, 2014.

 • Larsson, Esbjörn

  Barn från Mars: Skolungdomens vapenövningar

  Part of Militärhistorisk tidskrift, p. 147-164, 2014.

 • Larsson, Esbjörn

  En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution

  Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2014.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Ann-Kristin Högman, Utbildning på plats, anm. av Esbjörn Larsson: [Training on location: Correspondence schools' real contribution to the democratization of the school system]

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 327-329, 2014.

 • Lidegran, Ida; Börjesson, Mikael; Larsson, Germund; Broady, Donald

  Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2013: Redovisning av ett uppdrag från Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. 20 oktober 2014

  2014.

 • Lindmark, Daniel; Norlin, Björn; Sjögren, David

  Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år

  2014.

 • Mattlar, Jörgen

  De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker

  Part of Inkludering - möjligheter och utmaningar, 2014.

 • Nygren, Thomas

  Students Writing History Using Traditional and Digital Archives

  Part of Human IT, p. 78-116, 2014.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Foka, Anna; Buckland, Phillip I.

  The status quo of digital humanities in Sweden: past, present and future of digital history

  Part of H-Soz-Kult, 2014.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Foka, Anna; Buckland, Phillip I.

  The status quo of digital humanities in Sweden: past, present and future of digital history

  Part of Communication and Information Services for Historians, 2014.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Sandberg, Karin; Vikström, Lotta

  Digitala primärkällor i historieundervisningen: en utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati

  Part of Nordidactica, p. 208-245, 2014.

  Open access
 • Ringarp, Johanna

  Utbildningspolitiken – från kommunaliseringen till PISA

  Part of Det långa 1990-talet. , 2014.

 • Ringarp, Johanna

  Föregångare på efterkälke?: De internationella kunskapsmätningarnas inverkan på tysk och svensk utbildningspolitik efter år 2000

  Part of Vägval, 2014.

 • Ringarp, Johanna; Hallsén, Stina; Román, Henrik; Nordin, Andreas

  Skolans villkor som kommunal angelägenhet under 60 år.

  Part of Vägval i skolans historia, 2014.

 • Sjögren, David

  Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning: Platsens betydelse och dess andliga, politiska och kulturella verksamhetsformer från 1700-talets slut till 1900-talets mitt

  Part of Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer, p. 88-142, 2014.

 • Sjögren, David; Anna, Larsson

  Nordic Journal of Educational History

  2014.

 • Sjögren, David; Larsson, Anna

  Notes from the Editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, 2014.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Nordic Journal of Educational History

  2014.

 • Sjögren, David; Norlin, Björn

  Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History

  Part of Nordic Jorunal of Educational History, p. 1-5, 2014.

 • Westberg, Johannes

  En politisk illusion?: 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan

  Part of Uddannelseshistorie, p. 52-70, 2014.

 • Westberg, Johannes

  How much did a Swedish Schoolhouse Cost to Build?: Rewriting the history of 19th-century rural schoolhouses

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 448-471, 2014.

 • Westberg, Johannes

  Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900

  Nordic Academic Press, 2014.

  Open access
 • Åkerlund, Andreas

  El estado sueco de bien estar: Estructura e historia

  Part of Galileo. Revista del Instituto de Educación Superior N° 29 ”Galileo Galilei”, p. 73-93, 2014.

 • Åkerlund, Andreas

  Izabela A Dahl & Jorunn Sem Fure (Hg.), Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–1945

  Part of Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, p. 54-56, 2014.

 • Åkerlund, Andreas

  The impact of foreign policy on educational exchange: The Swedish state scholarship programme 1938–1990

  Part of Paedagogica historica, p. 390-409, 2014.

 • Åkerlund, Andreas

  Att bo granne med Tyskland

  Part of Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, p. 10-12, 2014.

2013

 • Berg, Anne

  Nationens historiska karaktär: Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder

  Part of Nationen så in i Norden, 2013.

 • Berg, Anne

  Rhetorics of Nordic democracy

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 749-751, 2013.

 • Claesson, Urban; Edgren, Henrik; Hall, Bo G; Andersson, Lars M

  Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson

  2013.

 • Edgren, Henrik

  Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson

  2013.

 • Edgren, Henrik

  "Fosterlandets pulsar" och införandet av Läsebok för folkskolan

  Part of Nationen så in i Norden. Festskrift till Torkel Jansson, 2013.

 • Edgren, Henrik

  A history of the press in Sweden

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 739-741, 2013.

 • Edgren, Henrik

  Karlskona, korporationssamhället och statsbildningen under 1600- och 1700-talen Pest, produktion och politisk kultur. Studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia, Stockholm, Makadam förlag, 2012, 223 s.

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, 2013.

 • Edgren, Henrik

  Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, A History of the Press in Sweden (Göteborg: Nordicom, 2010), 369 s.

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 739-741, 2013.

 • Edquist, Samuel

  Nykterhetsrörelsen, folkkulturen och nationalismen

  Part of Mellan nation av tradition, p. 113-124, 2013.

 • Ericsson, Peter; Thisner, Fredrik; Winton, Patrik; Åkerlund, Andreas

  Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer: en vänbok till Jan Lindegren

  2013.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Om kvinnornas inträde i militär verksamhet

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 297-300, 2013.

 • Larsson, Esbjörn

  Marander-Eklund, Lena & Östman, Ann-Catrin (red.), Biografiska betydelser, anm. av Esbjörn Larsson

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 84-87, 2013.

 • Michaëlsson, Madeleine

  Kritiska rön om ADHD-diagnostisering. Rapport från ESSHC-konferensen i Glasgow 2012.

  Part of Socialmedicinsk Tidskrift, p. 336-338, 2013.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Digitala material och verktyg: möjligheter och problem utifrån exemplet spatial history

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 474-482, 2013.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Vikström, Lotta

  Treading old paths in new ways: upper secondary students using a digital tool of the professional historian

  Part of Education Sciences, p. 50-73, 2013.

  Open access
 • Prytz, Johan

  Social Structures in Mathematics Education: Researching the History of Mathematics Education with Theories and Methods from the Sociology of Education

  Part of International Journal for the History of Mathematics Education, p. 49-72, 2013.

 • Ringarp, Johanna

  De nordiska huvudstäderna

  Part of Du sköna nya stad, 2013.

 • Ringarp, Johanna

  Förändrad styrning av lärarprofessionen

  Part of I det offentligas tjänst. , 2013.

 • Ringarp, Johanna

  From Bildung to Entrepreneurship: Trends in Education Policy in Sweden

  Part of Policy Futures in Education, p. 456-464, 2013.

 • Sjögren, David

  Fatmomakkes betydelse och dess andliga, politiska och kulturella verksamhetsformer från 1700-talets slut till idag

  2013.

 • Sjögren, David

  Folkskollärare i konflikt med skolråd och allmoge 1840–1900

  Part of Nationen så in i Norden, p. 183-197, 2013.

 • Westberg, Johannes

  Stimulus or impediment?: The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century

  Part of History of Education, p. 1-22, 2013.

 • Westberg, Johannes; Larsson, Esbjörn

  Om skolreformers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser

  Part of Allt på ett bräde, p. 157-179, 2013.

 • Åkerlund, Andreas

  Nordic Studies in National Socialist Germany – A Possible Career Path for Swedish Academics

  Part of Nordic Ideology between Religion and Scholarship, p. 169-190, 2013.

 • Åkerlund, Andreas

  Utrikespolitik och internationellt utbyte: Svenska statsstipendier som offentlig diplomati 1938‑1957

  Part of Allt på ett bräde, p. 391-404, 2013.

 • Åkerlund, Andreas

  The United States of the North: Integration ideas in Northern Europe in the Second World War

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 114-116, 2013.

 • Åkerlund, Andreas

  Jan Hecker-Stampehl, Vereinigte Staaten des Nordens. Integrationsideen in Nordeuropa im Zweiten Weltkrieg

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 114-116, 2013.

 • Åkerlund, Andreas; Junginger, Horst

  Introduction: Nordic Ideology, Religion and Scholarship

  Part of Nordic Ideology between Religion and Scholarship, p. 1-18, 2013.

 • Åkerlund, Andreas; Junginger, Horst

  Nordic Ideology between Religion and Scholarship

  2013.

2012

 • Areskoug, Linn

  Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Red. Mariah Larsson & Ann Steiner. Nordic Academic Press. Lund 2011

  Part of Samlaren, p. 450-453, 2012.

  Open access
 • Bernhardsson, Peter

  A suitable language teacher: national plans and local solutions

  Part of History of Schooling, p. 175-190, 2012.

 • Bernhardsson, Peter; Wallerstedt, Sven; Eriksson, Peter

  Ugglor från 1600-talet med fokus på Sörmland och Jönåker

  Part of Släktforskarnas årsbok '12, p. 223-244, 2012.

 • Edgren, Henrik

  The project "bystanders - does it matter"?

  Part of Looking at the onlookers and bystanders. Interdisciplinary approaches to the causes and consequences of passivity, 2012.

 • Edgren, Henrik

  Carl Johans Förbundets Handlingar 2006-2012

  2012.

 • Edgren, Henrik

  Den politiska pressen och 1812 års indragningsmakt

  Part of Krig och fred, 2012.

 • Edgren, Henrik

  Looking at the onlookers and bystanders. Interdisciplinary approaches to the causes and consequences of passivity

  2012.

 • Edgren, Henrik

  "Opposition, c´est conspiration". Carl XIV Johans förhållande till press, opinion och opposition under 1810- och 1820-talen

  Part of Carl Johans Förbundets Handlingar 2006-2012, 2012.

 • Edgren, Henrik

  Moral och småstatsperspektiv

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, 2012.

 • Edquist, Samuel

  I Ruriks fotspår: Om forntida svenska österledsfärder i modern historieskrivning

  Södertörns högskola, 2012.

  Open access
 • Edquist, Samuel

  Historia, senkapitalism och postmodernism

  Part of Efter guldåldern, 2012.

 • Edquist, Samuel; Holmén, Janne

  Identities and history writing on islands in the Baltic Sea

  Part of From One Island to Another, p. 73-82, 2012.

 • Larsson, Esbjörn

  En brokig skara: Skärgårdsflottans officerare år 1809

  Part of Skärgårdsflottan, p. 327-341, 2012.

 • Larsson, Esbjörn

  Växelundervisningen - ett vägval?

  Part of Vägval i skolans historia, p. 8-12, 2012.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Arguing for educational change: On the introduction of monitorial education in Swedish common schools during the 1820´s

  Part of History of Schooling, p. 128-150, 2012.

 • Larsson, Esbjörn

  On the Use and Abuse of History of Education: Different uses of educational history in Sweden

  Part of Knowledge, Politics and the History of Education, p. 105-119, 2012.

 • Larsson, Esbjörn

  Pennalismens logik

  Part of Tidningen Alba, 2012.

 • Michaëlsson, Madeleine

  From tree felling to silver lining: diverse ways of funding elementary schools among Swedish iron working communities, 1830-1930

  Part of History of Schooling, p. 38-67, 2012.

 • Nygren, Thomas

  The Contemporary Turn: Debate, Curricula and Swedish Students’ History

  Part of Journal of Educational Media, Memory and Society, p. 40-60, 2012.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Åstrand, Björn

  En splittrad historia: Sambandet mellan kursplaner i historia för gymnasieskola och högre utbildning

  Part of Nordidactica, p. 1-30, 2012.

 • Prytz, Johan

  Explaining persistence: Educational ideals and mathematics education in Sweden, 1905-1950

  Part of History of Schooling, p. 151-174, 2012.

 • Ringarp, Johanna

  The Problem of the Welfare Profession: example – the municipalization of the Teaching profession

  Part of Policy Futures in Education, p. 328-339, 2012.

 • Ringarp, Johanna

  Entreprenörskap och livslångt lärande: utbildningspolitiska tendenser belysta genom den nya läroplanen

  Part of Svenska bildningstraditioner, p. 271-283, 2012.

 • Westberg, Johannes

  The distribution of government grants in Sweden, 1865–1900

  Part of History of Schooling, p. 15-37, 2012.

 • Westberg, Johannes

  Review: Archibald, Robert B.; Feldman, David H.: Why Does College Cost So Much?

  Part of H-Soz-u-Kult, 2012.

 • Westberg, Johannes

  Schooling - an international, national, and local issue

  Part of History of Schooling, p. 7-11, 2012.

 • Westberg, Johannes

  1800-talets ideala folkskolehus

  Part of Vägval i skolans historia, p. 27-32, 2012.

 • Westberg, Johannes; Aubry, Carla

  History of Schooling: Politics and local practice

  2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Enseñanza de idiomas y la política cultural dirigido al exterior, el caso de los lectorados suecos en Alemania

  Part of Galileo, p. 173-189, 2012.

  Open access
 • Åkerlund, Andreas

  Du kan röra på dig utan att byta arbetsplats

  Part of Curie - en tidning från Vetenskapsrådet, 2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Från föreningsverksamhet till statligt intresse: utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880-1945. En översikt

  2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Jan Hecker-Stampehl, Vereinigte Staaten des Nordens

  Part of Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften, 2012.

 • Åkerlund, Andreas

  National Relations. Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 675-677, 2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Nikolas Glover, National Relations

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 675-677, 2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Die Lektorate für schwedische Sprache in Deutschland im Kontext der auswärtigen Kulturpolitik 1917-1930

  Part of Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, p. 25-41, 2012.

 • Åkerlund, Andreas

  Urban Wiesing, Klaus-Rainer Brintzinger, Bernd Grün, Horst Junginger och Susanne Michl (Hg.), Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 336-337, 2012.

Last modified: 2021-03-08