Seminar on History of Education

SHED organizes a seminar on History of Education at the Department of Education usually held on Thursdays between 13:15 and 15:00 in room 12:228, Blåsenhus (It is also possible to participate via Zoom).

Current seminars

The Academic Year 2023-2024

Sep. 7 – Johan Prytz text "Towards a sociological explanation of the success of the Back to Basics movement in Sweden, 1970–1980" (co-authored with Linda Marie Ahl och Uffe Thomas Jankvist)

Sep. 28 – Agnes Hamberger's draft of the fifth chapter in her thesis on girls in basic primary schools 1840–1921.

Nov. 6 – David Sjögren's, Stina Fallberg Sundmark's och Jakob Evertsson's text ”Skolan som kyrka: Kyrkligt inflytande på svenska folkskolemiljöer 1850–1950” (Joint arrangement with the seminar on Church History)

Nov. 9 –  Anne Berg's text "Nationalism against the state: 1848 and the rise of popular nationalism in mid-19th century Sweden"

Nov. 30 – Åsa Melin's text "Lokalt skolbyggande: den enhetliga skolan och yrkesutbildning i svenska bruksorter, 1950–1969"

Dec. 7 – Moa Lindqvist's text "Från kollegial aktivitet till administrativ strategi – högskolestyrelsers remissvar inför svenska högskolereformer 1968–2007"

Dec. 21 – Esbjörn Larsson's text "Skomakare, bliv vid din läst: Fortsättningsskolans medborgarkunskapsundervisning”

Feb. 1 – Madelene Johansson

Feb. 15 – Gustav Berry

Mar. 7 – David Malm

Mar. 21 – Rebecka Göransdotter

Apr. 11 – Christoffer Åhlman

May 2  – Anne Berg och Johanna Ringarp

May 23 – Caitlin McEvoy

Previous seminars

The Academic Year 2012-2013

Aug. 30 – Björn Furuhagen's text ”Den svenska polisutbildningen i ett skandinaviskt jämförande perspektiv 1925–2012”

Nov. 8 – Johannes Westberg's text ”Vad kostade landsbygdens skolhus?”

Dec. 5 – Sara Backman Prytz' half way thesis manuscript  ”Borgerlighetens döttrar och söner: läroverksungdom, kön och klass 1880–1930” (also higher seminar in sociology of education)

Jan. 10 – Research applications: (Esbjörn Larsson, Stefan Rimm)

Feb. 7 – Johan Prytz' text "Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930-1970"

Mar. 7 – Anne Berg's text ”Governing voluntarism: the liberal-industrial state and the politics of financing non-formal education in Sweden ca. 1870–1910”

Apr. 4 – Johanna Ringarp's text ”Piskan från PISA? Internationella kunskapsmätningar som pådrivande faktorer i svensk och tysk utbildningspolitik”

May 2 – Samuel Edquist's text ”Hur pengarna styrt och format folkbildningen – Ekonomisk och kvalitativ styrning 1911–1991”

Dec. 12 – Johannes Westberg's text ”Skolbyggnadsprocessen och massutbildningens framväxt under 1800-talet”

The Academic Year 2013-2014

Aug. 29 -  Esbjörn Larsson's text ”Mellan självverksamhet och disciplinering: en studie av växelundervisningens tillämpning inom olika skolformer”

Oct. 3 - Anne Berg's text ”Pressen och formeringen av det demokratiska intresset ca 1845–1860”

Nov. 7 - Samuel Edquist's text ”De spottade inte på golvet – Demokratifostran i det tidiga 1900-talets folkbildning”

Dec. 5 - Björn Furuhagen's & Janne Holmén's text ”Kampen om lärarutbildningen: aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946–2011.”

Dec. 11 - Sara Backman Prytz' thesis manuscript (also higher seminar in sociology of education)

Dec. 19 - David Sjögren.s & Germund Larsson's presentation of teacher archives at TAM-Archives.

Jan. 9 - Andreas Åkerlund's text ”A Resource for the Study of Foreign Conditions or just Ambassadors of Swedishness? The Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1919-1945”

Feb. 6 - Esbjörn Larsson's text “En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som del av 1800-talets utbildningsrevolution” (chapter 1 och 7)

Mar. 6 - Madeleine Michaëlsson's text ”Privata bidrag i folkskolans tidevarv: de uppländska järnbruken och skolorna, 1850–1930”

Apr. 3 - Johannes Westberg's text ”Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900”

May 15 - Johanna Ringarp's text ”Väckas av PISA: om Tysklands väg tillbaka som bildningsland”

Jun. 11 - Björn Furuhagen's text “The making of a social, representative and intellectual police. Education of police trainees in Sweden from 1920s to 1970s”

The Academic Year 2014-2015

Aug. 28 - David Sjögren's text about problem teachers

Oct. 2 - Anne Berg's text ”Medborgarskapets gränser”

Oct. 24 - Sara Backman Prytz (defense of her doctoral thesis)

Oct. 30 - Samuel Edquists text ”Från regelstyrning till målstyrning: folkbildningsreformen 1991”

Nov. 27 - Peter Bernhardsson's thesis chapter “Staden”

Dec. 11 - Esbjörn Larsson's text ”Parallellskolesystemets uppkomst: en studie av klass och kön under 1800-talets utbildningsrevolution”

Dec. 18 - Alexander Ekelund's text ”Unga filosofer”

Jan. 8 - Johan Prytz' och Martin Karlberg's text ”Nordic School Mathematics revisited: On the introduction and functionality of New Math”

Jan. 15 - Research applications: [Anne Berg & Sara Backman Prytz, Karolina Parding & Johanna Ringarp, Johannes Westberg]

Feb. 5 - Orsi Husz' & Håkan Forsell's text ”Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975”

Mar. 5 - Anne Berg's text: ”I praktiken” (draft of chapter five in Den demokratiska revolutionen: medborgarskapande i arbetarorganisationer ca 1840–1890)

Mar. 19 - Johanna Ringarp's text ”Skolhus, skolskjutsar och måltider. Praktiska göromål i den kommunala skolan 1950–1970-talet”

Apr. 9 - Samuel Edqvist's text ”Ett vapen att riva det borgerliga horhuset: Maoism, nationen och nationen”

Apr. 23 - Sofia Lindgren's thesis chapter ”Kapitel 3. Afrikainstitutets framväxt”

May 7 - Matts Dahlkwist's thesis chapter ”Historiska perspektiv på en centraliserad folkskola: 1930-1950: En landsbygdens skolreform?”

May 21 - Ingrid Nordqvist's thesis chapter ”Att utmana det etablerade: Det svenska utbildningssystemets framväxt i ett lokalt perspektiv, ca: 1830-1850”

Jun. 11 - Stina Hallsén's text ”Enhetsskolan, AV och kommunen – Kommunikationsteknologins insteg i olika kommunala skolkontexter”

The Academic Year 2015-2016

Sep. 10 - Majid Asgari's thesis chapter ”Utbildningens värde – framtidsvisioner i flickornas uppsatser”

Sep. 24 - Sara Backman Prytz' text ”’Vår tids främsta åtgärder för att främja folkbildningen' - Patriarkala bildningsideal i studentskrivningar 1918”

Oct. 1 - Johannes Westberg's book chapter ”The moral economy of school districts”

Oct. 22 - Anne Berg's introductory chapter ”Den demokratiska revolutionen: Den organiserade arbetarkulturen och formandet av demokrater under kapitalets tidsålder”

Nov. 5 - Johanna Ringarp's text "Med fokus på lärarprofessionen: utbildningspolitiska strategier för att öka den svenska skolans kunskapsnivå 2000-2014".

Nov. 19 - Samuel Edquist's text "Studiecirkeln - en demokratisk revolution?"

Dec. 10 - Andreas Åkerlund's book manuscript "Goodwill, Aid and Internationalization: Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010".

Dec. 17 - Janne Holmén's text ”Mental maps of geography and history in the Baltic and Mediterranean rim”.

Jan. 28 - Johan Pryt'z text ”How to study stability and change in education by bibliometrics – the case of mathematics textbooks in Sweden 1900-2015”.

Feb. 18 - Christin May's text ”The Rockefeller Foundations and the Social Sciences in Sweden, 1920s and 1930s”.

Mar. 10 - Otso Kortekangas' thesis chapter ”Majority languages and Sámi as languages of instruction”.

Apr. 4 - Esbjörn Larsson's text "Flickors värntjänstutbildning: en studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder".

Apr. 4 - Madeleine Michaëlsson's text ”Child Labour and Elementary Schooling in Sweden, 1870–1910”.

May 5 - Synne Myreböe's text ”Om kultiveringens politik och sinnenas estetik − Martha Nussbaums filosofiska antropologi och kultiveringstänkande”.

Jun. 9 - Anne Berg's & Samuel Edquist's book synopsis "The Capitalist State and the Financing of Popular Education: Civil Society and Governance in Sweden, 1870–1991".

The Academic Year 2016-2017

Sep. 8 – Gustav Berry's text "Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900-1965"

Sep. 29 – Stefan Rimm's text "Skolan, det klasiska arvet och slutet för trivium”

Oct. 20 – Magnus Grahn's text ”Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna”

Nov. 3 – David Sjögren's text ”Svenska kyrkans vitboksprojekt: en sammanfattning av den vetenskapliga antologin”

Nov. 24 – Johan Prytz text ”New math for big education – a vision never came true: An explanation of the failures of new math in Sweden”

Dec. 15 – Johanna Ringarp's and Karin Karlsson's text "”Tolfterna – ett bildningsprojekt för kvinnors fullständiga medborgarskap”

Jan. 26 – Merethe Roos text ”Å danne en opinion med broderfolket på laget. P. A. Jensens lesebok, opinionsdannelse og striden mellom Wäktaren og Föreningen – i norsk kontekst"

Feb. 2 – Esbjörn Larsson's text on the pupils in the Uppsala Cathedral school during the period 1807 to 1863.

Feb. 16 – Germund Larsson's the introductory chapter in his future thesis on relegations from Swedish secondary schools 1905-1965

Mar. 30 – Annika Wickman's A chapter from future thesis Filmen i försvarets tjänst: Krigsmakten och undervisningsfilmen 1920–1939.

Apr. 27 – Matts Dahlkwist's draft chapter ""En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972: Del 1. 1928-1951" from future thesis. 

May 18 – Johannes Westberg's draft "How did teachers make a living for themselves? Teachers´livelihood strategies in nineteenth century Sweden"

Jun. 8 – Karoliina Puranen's draft chapter "School discipline, gender, socioeconomic status and evaluation in finnish secondary schools in the early 20th century: The thesis and its preliminary results"

The Academic Year 2017-2018

Sep. 7 – Michael Geiss' draft "Educating Capital: a history of educational ambitions in Switzerland's private economy during the 20th century"

Sep. 28 – Johanna Ringarp's text "En fara för barnen? Synen på epileptiker inom svenskt utbildningsväsende" 

Oct 19 – Johan Samuelsson's text ”Läroverkslärare i gränslandet mellan kateder och Dewey”.

Oct. 26 - Janne Haikari's text "I Hear a Voice That Whispers to Me': Maria Erikson and The Teacher Vocation of 19th Elementary School Teachers"

Nov. 9 – Merethe Roo's text "Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855"

Nov 23 – Matts Dahlkwist's draft chapter "Landsbygdens skolreform och country road level bureaucrats. Det kommunala perspektivet 1928-1951" from future thesis.

Dec. 14 – Josefine Berndt's draft chapter ”En professionell yrkeskår – avhandlingskapitel om svenska polisväsendets historia 1899–1965” from future thesis.

Feb. 8 - Christoffer Åhlman's text on women's literacy in early modern age

Mar. 22 – David Sjögren's text on elementary school in the 1800s

Apr. 19 – Anne Berg's text "Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845-1880"

May 3 – Gustav Berry's text "Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen"

May 24 – Johannes Westberg's text "A Comparative History of Education from Below? The Rise of Mass Schooling in the Long Nineteenth Century"

Jun. 14 – Mariano Gonzalez Delgado's text "Educational Transfer and Local Actors: International Intervention in Spain during the late Franco Period"

The Academic Year 2018-2019

Sep 13 – Germund Larsson's text ”Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967”

Oct 4 – Eva Sallstedt's text "Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900”

Oct 25 – Esbjörn Larsson's text "1800-talets utbildningsrevolution"

Nov 15 – Johanna Ringarp's text "Från AMU till Lernia AB: Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige"

Nov 29 – Johan Prytz & Johanna Ringarp's text "Skolämnen, läroböcker och styrning – i snittet mellan offentligt och privat. En studie av läroboksförlagens inflytande på skol reformer under 1900-talet"

Dec 13 – David Sjögren's text ”Trapped between parents, regulations and the local school board: Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden” and Anne Berg's text ”Disciplinens politiska funktion: Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885”.

Jan. 24 – Johan Prytz text “A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and textbooks in school mathematics, 1910–1975”

Feb. 14 – Gustav Berry's text "Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969"

Mar. 14 – Tuva Skjelbred Nodeland's text "Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks"

Apr. 4 – Johan Wickström's, Anne Berg's, Linn Areskoug's & Esbjörn Larsson's text "Den klasskapande skolan: staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter från 1860 till 1930”

Apr. 25 – Anne Berg's text "Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885"

May 16 – Johannes Westberg's text "Revisiting the basic concepts of school and enrolment: the changing definitions of school types and the expansion of schooling in nineteenth century Sweden"

Jun. 13 – Eva Sallstedt's text "Statligt understöd till högre enskilda flickskolor på 1800-talet"

The Academic Year 2019-2020

Sep. 5 – Esbjörn Larsson "Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria"

Oct. 4 – Book Release ”School acts in the long nineteenth century” 

Oct. 17 – Germund Larsson ”Godkänd eller 'kuggad' – stolthet eller skam” 

Nov. 14 – Josefin Englund "Med rent hjärta: Hem, kropp och kön i svenska kontaktannonser 1890–1980"

Nov. 21 – Merethe Roos' draft "En kort introduksjon til norsk historie på 1800-tallet"

Nov. 28 – Sara Backman Prytz ”Arkivkurragömma med historiens flickor – ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor”

Dec. 12 – Viktor Englund "Utbildning, uppfostran och kunskapsförmedling ur ett fängelsehistoriskt perspektiv"

Jan. 23 - Jakob Evertsson ”Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930”

Feb. 13 - Christin Mays introduction to the upcoming thesis Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, ca. 1911-1991

Feg. 27 - Lina Rahm "Digital Socialism: the Swedish Labor Movement, Computers and Educational Imaginaries from the Post-War Period to the Turn of the Millennium"

Mar. 26 - Johan Samuelsson's text ”Progressiv och elevcentrerad undervisning på läroverken 1930-1950, exemplet historia”

Apr. 16 - Gustav Berry ”Den agrara intressegemenskapen”

May 7 - Johanna Ringarp & Anne Berg's text "A strategy for expanding political capital? Social democratic women in middle-class associations in Sweden 1890-1910"

May 28 - Axel Hörstedt's texts "Nätverk och vänskap bland Uppsalastudenter under 1600-talet" and ”Tracing Friends, Linking Students”

The Academic Year 2020-2021

Oct. 8 – Johanna Ringarp ""Frihet och autonomi – för vem?: Reformer av högre utbildning i Sverige 1965–2020"

Oct. 22 – Esbjörn Larsson "Civilizing the Swedish Military: Changing Soldier Ideals in the Swedish Armed Forces Between 1967 and 2019"

Nov. 5 – Agnes Hamberger "Skolarkiven i Västerås stift: Exemplen Boda och Leksand"

Nov. 19 – Viktor Englund "Fängelsetidningen Solglimt – ett redskap för fostran, lärande och fångvård under tidigt 1900-tal"

Dec. 10 – Pontus Folkesson "Reformeringen från stadsskolor till gymnasier"

Dec. 17 – Anne Berg & Leonora Dugonjic-Rodwin "Shaping a Cyber Elite: The Emergence, Structure and Culture of Higher Computer Engineering Education 1975-2020" and Viktor Englund & Anne Berg "Cultivating the Criminal: The Development and Functions of the Swedish Prison School"

Jan. 14 – Johan Prytz "Innovation and change in Swedish school mathematics in an era of decentralisation: The role of the teacher journal Nämnaren and the case of algebra, 1980–2011"

Feb. 4 – Åsa Melin "Den svenska skolans omvandling på lokal nivå 1950–1968"

Mar. 18 – Janne Holmén "Making ends meet – factors promoting and inhibiting administrative growth at Finnish and Swedish universities"

Apr. 1 – Sara Backman Prytz "The textbook masturbator: Representations of masturbation in Swedish science textbooks, approx. 1945-2000"

Apr. 8 – Emma Hellström ”Kristendomsundervisningens förändring i folkskolan: analys av riksdagsdebatter 1920-1929”

Apr. 29 – Tuva Nodeland ”«Fremtidsfolket»: Ideologi og oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens barnelag, 1910–1925”

May 20 – Anne Berg "Uppoffrandets ekonomi: De ekonomiska förutsättningarna för frikyrkornas framväxt under det sena 1800-talet – en pilotstudie av fallet Uppsala stads 
Missionsförening ca 1870–1890"

Jun. 10 – Viktor Englund ”Introduktion till en antologi om historiska perspektiv på fostran"

The Academic Year 2021-2022

Sep 23 – Johanna Ringarp's text "Utbildning och vård på institution. Barn med epilepsi i Sverige 1890-1930"  

Oct 14 – Merethe Roos' synopsis for the book Å forstå fortiden – og formidle for fremtiden: Historisk kunnskap for lærerutdanningen

Oct 28 – Anne Berg's & Esbjörn Larsson's text "The Making of a Docile Workers: Descriptions of the working poor and the social order in the Läsebok för folkskolan, 1868–1910s"

Nov 18 – Therese Friberg Therese Friberg's text "'Svag elev' som social representation i Statens offentliga utredningar: stabilitet och förändring under 1938–2019"

Dec 16 – Henrik Edgren's text "En menige mans humaniora eller en förödande nationalolycka. Läsebok för folkskolan i ett nordiskt perspektiv ca 1870–1920"

Jan 13 – Janne Holmén's text "Diagrams – A World History"

Feb 10 – Johannes Westberg's text "Translating National Educational Systems in Europe: Reflections on the shift from a segmented to a comprehensive school system in Sweden"

Mar 3 – Tuva Skjelbred Nodeland's text "National Socialist Children in Peacetime and War"

Mar 24 – Agnes Hamberger's text "Den ringare medborgare-classens döttrar"

Apr 7 – Elise Farstad Djupedal's text "Grunnskolen som kunnskapspolitikk: Politisk styring av skolens kunnskapsinnhold/læreplankoder fra 1959 til 2016"

21 april – Janne Holmén's text "Social democracy from the ashes of Lutheranism-confessional pluralism and value indoctrination in Swedish textbooks in religion 1945-1974"

May 12 – Johanna Ringarp's and Janne Holmén's text "What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education"

Jun 2 – Tuva Skjelbred Nodeland's text "Uniformed children’s organisations, 1945–1960"

The Academic Year 2022-2023

Sep. 8 – Rebecka Göransdotter's text ”'Att rycka intelligensens gloria från kvinnans hjässa': nytt ljus på kvinnliga intellektuella under 1900-talets första hälft".

Sep. 29 – Tommie Petersson's introduction to his thesis on the effects of social class on students' grades in primary school .

Oct. 13 – Nubin Ciziri's text "Historical Contextualisation"

Oct. 20 – Anne Helene Høyland Mork's text ”Historians and Teachers: Ideas about History and the Teaching and Learning of History in the writings of Principals and History Teachers at a Norwegian and a Swedish upper secondary school, 1922/26-1960”

Nov. 10 – Linn Areskoug's & Johan Wickström's presentation "Narrative Constructions of Classes: From Textbook Representations to Student Essays in Secondary School from 1860 to 1930 in Sweden” 

Nov. 24 – Esbjörn Larsson's text "Förskolesystemets tillkomst”

Dec. 1 – Johanna Ringarp's text "Institutional care and education: production of medical knowledge at an epileptic asylum in sweden 1890–1940"

Jan. 19 – Ville Okkonen's presentation on the surveillance of left-leaning teachers in Finland during the 1950s and 1960s

Jan. 26 – Josefin Englund's text "Sexualundervisningsnormer under förhandling. Opinionsyttringar från kristna högern i samband med Sexual- och samlevnadsutredningen, 1968-1970"

 Feb. 16 – Christoffer Åhlman's text "She taught them to read in book"

 Mar. 9 – Anne Berg's text "Tobaksindustriarbetare kring 1900" and Germund Larsson's & Johanna Ringarp's text "Omvandlingen av skolrektorsuppdraget"

 Mar. 30 – Caitlin McEvoy's text "The Educational-Labor Landscape: Komvux’s history in Sweden"

 Apr. 20 – Viktor Englund's text "Etableringen och utvecklingen av den tidiga svenska fängelseskolan: Från 1830 till och med 1870-talet"

May 25 –  Anders Nordmo's ”A loyal ally”.  

Jun. 1 –  Alexandra Zahariadis Palmaer's text ”Lekmiljörådet: diskurser om den ’goda’, kompensatoriska, vilda och normaliserande leken”.

Last modified: 2024-01-16