Om forskningsplattformen

Utbildning och migration (E&M) är en forskningsplattform inom Utbildningssociologin och drivs inom ramen för Forskningsgrupppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC).

Verksamheten består framförallt av forskningsrelaterade aktiviteter med ett textseminarium som nav. Forskningsobjektet är utbildning och migration ur ett sociolgiskt perspektiv.

Forskningsplattformen leds av Ida Lidegran (docent och lektor i utbildningssociologi) och Elisabeth Hultqvist (docent och lektor i utbildningssociologi). Koordinator för plattformen är Nubin Ciziri (doktorand i utbildningssociologi).

Kontakt: Nubin Ciziri

Senast uppdaterad: 2023-11-23