Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Etableringsutbildningarna. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som en ny nisch inom det svenska utbildningssystemet, finansierat av Vetenskapsrådet, leds av Ida Lidegran (ida.lidegran@edu.uu.se).

Pågående forskningsnätverk

Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)finansierat av Cirkus, Uppsala universitet, leds av Håkan Forsberg (hakan.forsberg@edu.uu.se)

Last modified: 2023-11-23