Ongoing Projects

Research in Sociology of Education is currently mainly conducted within the following projects:

  • Families i the new educational landscape. Paths, assets and strategies 1985-2018. Funded by The Swedish Research Council. Headed by Mikael Palme. 2014–2018. 
  • Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Funded by The Swedish Research Council. Headed by Håkan Forsberg. 2017-2020.
  • ​Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet. Funded by The Swedish Research Council. Headed by Emil Bertilsson. 2017–2020.
  • Swedish Higher Education: Financing, Organisation, Enrolment, Outcomes, 1950-2020 (SHEFOE). Funded by The Swedish Research Council. Headed by Mikael Börjesson. 2017–2020. 

Recently finished projects

Publication is still ongoing in relation to the following projects:

Previous projects

Among the more important earlier projects, the following can be mentioned:

Last modified: 2022-03-10