Om arbetsgruppen

Vårt gemensamma forskningsintresse är utbildning och migration, där migrantens levnadsbana kontextualiseras utifrån villkoren för utvandring och invandring.

Med fokus på utbildningsstrategier analyseras tillgångar och förhållningssätt till ett alltmer differentierat utbildningssystem.