Fortbildning för rektorer med start hösten 2023

Pedagogiskt ledarskap i skolan, 7,5 hp

  • Går du i samma rektorsbanor hela tiden och behöver professionell utveckling?
  • Vill du träffa nya kollegor från andra förskolor och skolor?
  • Vill du fördjupa dig i aktuell forskning och litteratur som stärker dig i ditt pedagogiska ledarskap?

Då är du välkommen till vår Fortbildning för rektorer vid Uppsala universitet!
Vid fyra tillfällen under läsåret träffas vi på internat i Sigtuna och studerar tillsammans.
Inför träffarna läser du som kursdeltagare forskning och litteratur som fördjupas i samtal med kollegor och kursledare. Du kommer också att få ta del av intressanta föreläsningar,  seminarier och workshops. Förutom innehållet och lärandet i kursen ges du även möjligheten att vidga ditt professionella nätverk.

Anmälan för kursstart till hösten 2023

Sen anmälan är nu stängd!
Ny kursomgång planeras rill hösten 2024

Information och anmälan på Skolverkets hemsida

Datum för internat på kursgård i Sigtuna

  • Kurstillfälle 1   12-13 september 2023
  • Kurstillfälle 2    9-10 november 2023
  • Kurstillfälle 4    1-2 februari 2024
  • Kurstillfälle 4    4-5 april 2024

Målgrupp

Rektorer i förskola och skola. Skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor, exempelvis biträdande rektor, kan gå fortbildningen i mån av plats.

För att få delta gäller följande krav:

- Fullgjord rektorsutbildning på något av följande sätt:

  • rektorsprogrammet
  • den äldre statliga rektorsutbildningen
  • rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.

- Arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion i minst ett år på halvtid efter fullgjord rektorsutbildning.

Genomförande

Fortbildningen genomförs i form av internat vid fyra tillfällen under ett år. Mellan träffarna genomförs uppgifter i den egna verksamheten och inläsning av litteratur.

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för lärosätenas kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Kostnaden per internat är ca 3 600:-/person och kurstillfälle, på den kursgård vi valt att lägga vår utbildning. I priset ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, 3-rättersmiddag och logi i enkelrum dag 1, samt bufféfrukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2. 
Vi bokar endast in för deltagande med helpension. 

Kontakt

Projektsamordnare
Leena Zeitler
E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23