Rekryteringsutbildning med start hösten 2024

Morgondagens ledare - rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7,5 hp

Rekryteringsutbildningen syftar till att inspirera och förbereda dig som är intresserad av rektorsyrket eller som vill åta dig andra ledaruppdrag i förskola och skola. Utbildningen syftar till att ge kunskaper om och perspektiv på vad en framtida roll som rektor och ledare kan innebära. Forskning har under en lång tid visat att rektorer har en avgörande roll för kvalitet och utveckling i förskola och skola och detta ställer stora krav vad gäller kompetens och engagemang. Vår förhoppning är att vår rekryteringsutbildning ska ge dig den här typen av kunskaper och att utbildningen bidrar till att just du väljer rektorsyrket.

Anmälan och Behörighet

Det är din huvudman eller närmaste chef som anmäler dig till utbildningen via anmälningsformuläret på Skolverkets webbsida.
För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem. 

Anmälan för kursstart till HT24 är öppen t.o.m 30 april!

Datum för kursomgång med START hösten 2024

 • Kurstillfälle 1, 16+17 september - 2024
 • Kurstillfälle 2, 12+13 november - 2024
 • Kurstillfälle 3, 27+28 januari - 2025
 • Kurstillfälle 4, 2+3 april - 2025

Upplägg

Utbildningen ges på grundläggande nivå, som fyra Campusförlagda kurstillfällen om vardera två dagar på Blåsenhus i Uppsala. Vår utgångspunkt för detta val är att vi tror att lärande och professionellt nätverkande bäst sker i fysiska möten och i samtal.
Som deltagare kan du välja mellan att bo på hotell, ordna din inkvartering i Uppsala, eller resa mellan de båda kursdagarna. 

Från och med hösten 2021 är rekryteringsutbildningen en del av de statliga uppdrags-utbildningarna som Skolverket erbjuder i samarbete med landets lärosäten. Det innebär att Uppsala universitet genomför kursen, men att det är staten som står för utbildningskostnaden. Huvudmannen står för deltagarens lön under utbildningen, resor och kurslitteratur.

Kursplan och litteraturlista

Utbildningens mål och innehåll

 • redogöra för skolväsendets politiska styrning och vilka möjligheter som styrningen ger verksamheten. 
 • beskriva och problematisera rektors uppdrag med särskilt fokus på det pedagogiska ledarskapet.
 • analysera verksamhetens organisering utifrån grundläggande data och formulera förändringsbehov.
 • leda kollegiala lärprocesser med stöd i analys av verksamhetens behov.

Kursens innehåll bygger på fyra centrala teman

 • Förskolans och skolans styrning.
 • Rektor och det pedagogiska ledarskapet.
 • Organisering av pedagogisk verksamhet i förskolan och skolan.
 • Kollegiala lärprocesser och verksamhetsutveckling.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Utbildningen innefattar också andra moment som exempelvis skuggning och auskultationer. En övergripande utgångspunkt för undervisningen är att det ska finnas en tydlig koppling mellan den egna praktiken och vetenskapliga perspektiv och modeller. 

All undervisning är obligatorisk och förutsätter aktivt deltagande.
Examination sker fortlöpande genom bedömning av kursdeltagarnas muntliga och skriftliga uppgifter.

Några röster från tidigare kursomgångar

"Vill varmt rekommendera kursen till alla mina kollegor som driver skolutveckling och vill öka sin förståelse för skolledarens uppdrag."

"Kursen får högsta betyg av mig! Jag tycker att de här är en kurs som skulle kunna ha ett värde för alla som arbetar i skolan och inte bara för blivande skolledare."

"Jag kommer förmodligen söka ett skolledarjobb någon gång i framtiden, det är tack vare, eller på grund av, den här kursen."

"Mycket inspirerande, tankeväckande, informativ och rolig. Den överlägset bästa kurs/utbildning jag gått!"

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-17