Ändrade förhållanden under din utbildning

Då Rektorsprogrammet pågår under tre år kan det hända att du under utbildningens gång får ändrade förhållanden, endera i ditt arbete eller av privata orsaker. Vi behöver då få kännedom om detta och ber att du tar kontakt med oss snarast möjligt.

Det kan till exempel handla om:

  • Byte av huvudman
  • Ansökan om byte av lärosäte
  • Ansökan om Studieuppehåll
  • Begäran om studieavbrott

Kontakta vår adminstratör för Rektorsprogrammet 
E-post : rektorsutbildningen-edu@uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23