Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart hösten 2023

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar

Introduktion, Kurstillfälle 1 

30 augusti -1 september 2023
Internat i Sigtuna 

Kurstillfälle 2  

(25) 26-28 september 2023
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 3   

(21) 22-23 november 2023
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 4  

(30 januari) 31 januari -1 februari 2024
Seminariedagar, Uppsala

Examinationstillfälle  - Kurstillfälle 5

v. 16 2024 (en dag under denna vecka i olika grupper)
Examinationsdag

Kurstillfälle 6

27-28 maj 2024 
Internat i Sigtuna     

Ansökan


Skolverkets information - Rektorsprogrammet
Anmälan till HT23 är nu stängd. Besked om plats skickas ut under v.22

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor eller biträdande rektor. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan, skickas direkt en bekräftelse på anmälan jämte en uppmaning att kontollera att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte är en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Senast uppdaterad: 2023-06-01