Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart våren 2024

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar

Introduktion, Kurstillfälle 1 

22 - 24 januari 2024
Internat i Sigtuna 

Kurstillfälle 2  

(5) 6-8 februari 2024
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 3   

(23) 24-25 april 2024
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 4  

(17) 18 -19 september 2024
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 5

v. 46 2024 (Opponering - en dag under denna vecka i olika grupper)

Kurstillfälle 6

16-17 januari 2025 
Internat i Sigtuna     

Ansökan


Skolverkets information - Rektorsprogrammet
Ansökan för kursstart till VT24 öppnar 15 september (15 sep - 31 okt 2023)

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor eller biträdande rektor. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan, skickas direkt en bekräftelse på anmälan jämte en uppmaning att kontollera att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte är en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Senast uppdaterad: 2023-11-23