Verksamhetsutvecklande professionshandledning

Professionshandledning - en del i rektorsprogrammet

Tillsammans med de tre kurserna ingår sedan hösten 2016 professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Utöver ordinarie kursdagar ges varje deltagare sammanlagt 24 timmars grupphandledning.
Handledningen förväntas bidra till att fördjupa rektors förståelse för sin roll att leda verksamhetens utveckling. 

Handledning ges både vid fysiska träffar och digitalt vid sammanlagt åtta tillfällen under år 2 och 3 i grupper om 6 – 8 deltagare. 

Senast uppdaterad: 2024-03-05