Tillgodoräknande av hel kurs

Om du har studier sedan tidigare, som kan vara relevanta för din utbildning, kan du ansöka om att få dina meriter prövade för tillgodoräkning inom din utbildning.

Du behöver vara antagen till utbildningen innan du kan göra en ansökan.
Ansökan görs via e-blankett:
https://form.diariet.uu.se/Rektorsprogrammet-Ansokan-om-tillgodoraknande

Normal handläggningstid för ett tillgodoräknandeärende är 6-8 veckor. Se därför till att du är ute i god tid med din ansökan. Institutionen lämnar inga förhandsbesked om sannolikheten att få en ansökan beviljad.

För frågor och information inför ansökningsprocessen kontaktaktar du oss på:
rektorsutbildningen-edu@uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23