Svar på frågor

– av studenter för studenter

Välkommen till Studenttorget!

EDU Studenttorg finns till för att hjälpa dig att navigera i dina studier vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Du kan vända dig till oss om du har frågor relaterade till din utbildning, till exempel om registreringar, studiegång eller om vem du ska vända dig till. Vi som arbetar här är lärarstudenter och vi gör vårt allra bästa för att svara på alla dina frågor. 

Vi som finns på torget är Elisabeth Asklöf, Knut-Erland Berglund, Veronika Dahl, Ellen Hellgren, Ida Larsson, Klara Niklasson, Sofie Pettersson och Alice Svensson.

Welcome to "studenttorget"

EDU Studenttorg (Student corner) provides guidance to your studies at the Department of Education at Uppsala University. We can help you with questions regarding your education, for instance registrations or schedules. We can also send you or your questions further to the right person at the Department. Everyone who is working here are teacher trainees, and we will do our very best to answer all of your questions.

At EDU Studenttorg you will find Elisabeth Asklöf, Knut-Erland Berglund, Veronika Dahl, Ellen Hellgren, Ida Larsson, Klara Niklasson, Sofie Pettersson and Alice Svensson.

Läs mer om oss

Öppettider


EDU Studenttorg finns i hus 14, plan 1.
Studenttorget har öppet måndag till torsdag, kl. 10.00-14.00.
Tentautlämning sker samma dagar kl. 12.00-13.30

För att kontakta oss på mail: Klicka här!

Telefonnummer: 070-425 08 94    OBS! Telefontiden är densamma som öppettiderna. 

Välkomna!

Följ oss på Instagram