Svar på frågor

– av studenter för studenter

Välkommen till Studenttorget!

EDU STUDENTTORG HAR ÖPPET PÅ DISTANS!

EDU Studenttorg finns till för att hjälpa dig att navigera i dina studier vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Du kan vända dig till oss om du har frågor relaterade till din utbildning, till exempel om registreringar, studiegång eller om vem du ska vända dig till. Vi som arbetar här är lärarstudenter och vi gör vårt allra bästa för att svara på alla dina frågor. 

Vi som jobbar på torget är Alva Åsell, Amanda Lindqvist, Elisabeth Asklöf, Ellen Hellgren, Emmy Schylander, Fanny Söderhäll Gille, Marcus Persson och Veronika Dahl.

Läs mer om oss

Welcome to "studenttorget"

WE ARE AVAILABLE ONLINE due to restrictions regarding covid-19.

EDU Studenttorg (Student corner) provides guidance to your studies at the Department of Education at Uppsala University. We can help you with questions regarding your education, for instance registrations or schedules. We can also send you or your questions further to the right person at the Department. Everyone who is working here are teacher trainees, and we will do our very best to answer all of your questions.

At EDU Studenttorg you will find Alva Åsell, Amanda Lindqvist, Elisabeth Asklöf, Ellen Hellgren, Emmy Schylander, Fanny Söderhäll Gille, Marcus Persson och Veronika Dahl.

Öppettider

I och med rådande omständigheter håller studenttorget fortsatt fysiskt stängt på plats på Blåsenhus och håller öppet på distans i stället. Du som student kan fortsätta att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring dina studier. 

Uppge alltid kurskod när du är i kontakt med oss och maila alltid från din studentmail om det gäller frågor kring tentor.

Kontakta oss  
Mail: studenttorget@edu.uu.se 
Instagram: edu.uppsalauniversitet
Facebook: gå med i gruppen "EDU Studenttorg"

Följ oss på Instagram

Senast uppdaterad: 2021-04-07