Sektion Lära

Sektion Lära är den del av Uppsala studentkår som är till för studenterna på den utbildningsvetenskapliga fakulteten och innefattar både lärarstudenter och pedagogikstudenter, inklusive masterstudenter.

Sektion Lära har lokaler i Blåsenhus (12:014). Där kan du bland annat träffa sektionens studiebevakare som stödjer studenterna i deras utbildning. De har också kontakt med andra campus, eftersom ämneslärare också läser vid andra institutioner vid universitetet. Mer information gällande studiebevakning och sektionens arbete finns via länken nedan.

Till Sektion Lära

Senast uppdaterad: 2023-11-23