Välkommen till Pedagogdagen 31 Januari 2024

Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och studenter inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Pedagogdagen anordnas av Studenttorget vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och går av stapeln onsdagen den 31 Januari 2024 på Campus Blåsenhus i Uppsala. 

Pedagogdagens syfte är att:

  • Knyta kontakter mellan studenter, arbetsgivare och arbetsliv.
  • Erbjuda lärarstudenter och pedagogikstudenter fortbildning i frågor relaterade till yrkeslivet.
  • Bidra till en ökad känsla av samhörighet mellan studenter och yrkesliv. 

Pedagogdagen 2024 går av stapeln onsdag 31 Januari. Mer info kommer!

Senast uppdaterad: 2023-11-23