Välkommen till Pedagogdagen 14 februari 2023

Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och studeranden inom pedagogik och didaktik. Pedagogdagen anordnas av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och går av stapeln tisdagen den 14 februari 2023 på Campus Blåsenhus i Uppsala. 

Pedagogdagens syfte är att:

  • Knyta kontakter mellan studenter, arbetsgivare och arbetsliv.
  • Erbjuda lärarstudenter och pedagogikstudenter fortbildning i frågor relaterade till yrkeslivet.
  • Bidra till en ökad känsla av samhörighet  mellan studenter och och yrkesliv. 

Kontakt: studenttorget@edu.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-12-20