Välkommen till Pedagogdagen 14 februari 2023

Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och studenter inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Pedagogdagen anordnas av Studenttorget vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och går av stapeln tisdagen den 14 februari 2023 på Campus Blåsenhus i Uppsala. 

Pedagogdagens syfte är att:

  • Knyta kontakter mellan studenter, arbetsgivare och arbetsliv.
  • Erbjuda lärarstudenter och pedagogikstudenter fortbildning i frågor relaterade till yrkeslivet.
  • Bidra till en ökad känsla av samhörighet mellan studenter och yrkesliv. 

Program för Pedagogdagen 2023 14 Februari kl 10-14

10 - 11 Julia Alfrida: Föreläsning 
Sal: Eva Netzelius & Betty Petterson
Julia Alfrida är artist och låtskrivare som når ut till Generation Z, den nya generationen som är uppväxt med sociala medier. 

11.15 - 12 Drivhuset Uppsala: Workshop
Sal:  Betty Pettersson
Är du intresserad av egenföretagande och möjligheterna inom din utbildning? Gå förbi Betty Pettersson och delta i Drivhuset Uppsalas workshop!

11 - 13 Lunch
Under lunchen kan ni ta del av alla våra gästers infobord i stora entrén! Mässan pågår under hela dagen.

13 - 14 Susanna Cederquist: Föreläsning
Sal: Eva Netzelius & Gunnar Johansson
Susanna Cederquist är föreläsare, konsult inom tillgänglig text och expert inom dyslexi.

Under hela dagen: Mässa!
Plats: Stora Entrén
Under hela pedagogdagen pågår mässan med våra olika intressanta gäster.

Våra utställare är: Sektion Lära, Centrala studie- och karriärvägledningen, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Östhammars kommun, Uppsala kommun utbildningsförvaltningen förskola, Region Gotland, Clockwork skolbemanning och rekrytering, Uppsala kommun kompetensförsörjningsenheten - vikarieförmedlingen, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Majema, Drivhuset, UU-karriär, Sveriges Lärare/Sveriges Lärarstudenter & Stockholms Vikariepool.

Våra föreläsare 

Julia Alfrida 
Julia är artist och låtskrivare som når ut till Generation Z, den nya generationen som är uppväxt med sociala medier. Tidigare i livet har Julia arbetat som fritidspedagog och är en omtyckt talare bland barn och ungdomar, och hens mål är att beröra och inspirera åhörarna. 

Genom livet har Julia tampats med psykisk ohälsa, identitetskriser och livsomvälvande erfarenheter. Hen är en högkänslig person som kämpat mot ätstörningar. Julia lever i en ständiga kamp om att våga vara sig själv som hbtqi+ person och tro på att hen duger. Detta har påverkat och präglat hen till den person hen är idag. 
Läs mer om Julia Alfrida här

Susanna Cederquist 
Susanna är föreläsare, konsult inom tillgänglig text och expert inom dyslexi. Med exempel hämtade ur både forskning och hennes egen vardag visar hon ett förhållningssätt som framhäver olika kompetenser. Tillgänglig utbildning och kommunikation är en förutsättning för effektivitet - både i klassrummet och på jobbet. 

Dyslexi behöver inte bara innebära svårigheter. Det kan vara en stor utmaning, men en utmaning som också tvingar oss att tänka utanför ramarna. Det handlar nämligen inte om OM man lär sig, utan om HUR man lär sig. Susanna Cederquist kan bredda ditt förhållningssätt till text och kommunikation för att kunna skapa en mer inkluderande skola.
Läs mer om Susanna Cederquist här

Senast uppdaterad: 2023-02-09