EDU studentcoach - Lär dig läsa till lärare

Vi erbjuder dig som ny student och som läser till förskollärare eller grundskollärare stöttning i dina studier under din första termin. Vi anordnar föreläsningar och workshops anpassade till de kurser du läser och de examinationsformer som du kommer att genomgå. Detta ska bidra till att du kommer in i dina studier lättare.

På våra föreläsningar och workshops kommer studenter från lärarprogrammen, coacher, att vara närvarande.

Här får du:

  • Studieteknik, tips och knep.
  • Handledning i vad man kan tänka på under vissa kurser eller till vissa moment.
  • Information gällande vart man kan vända sig med mer specifika frågor om t.ex. kurser eller studiestöd.
  • Förslag på olika sätt att studera inför olika examinationsformer - som salstentor, hemtentor och PM.
  • Hjälp med allt sådant som förväntas av dig inom ramen för universitetsstudier, som hur du refererar på ett korrekt sätt eller hur du bör strukturera en litteraturlista.

Kontakta oss

EDU studentcoach

Studentcoach Campus Gotland

Senast uppdaterad: 2023-11-23