Doktorander

Helena Braga Kestener

Doctoral student at Uppsala University.
Helena's main research interest is how the digitalization of education, especially virtual classrooms, impacts teacher-student relationships. She is also interested in studies about childhood in relation to educational systems and different perspectives about formal education’s role in the student’s lives and formation.

Daniel Buller

Doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Daniel studerar ungdomars smak och preferenser gällande fysisk aktivitet och olika sätt/praktiker att fysiskt aktivera sig på. Studien utgår från hur ungdomars olika förutsättningar påverkar smak, val och möjligheter.

Astrid Hultin Svensk

Doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Forskningsområden: Idrottspolitik, sociologi samt pedagogik.
Avhandling: Fostran inom det gränslösa landet.

Lisa Högkil

Doktorand vid Uppsala universitet.
Lisa utforskar hur kunskap och lärande står i relation till kropp, rum och tid i sin avhandling. Genom att följa familjer inom idrottens och den klassiska musikens eliter vill hon fånga hur dessa förhåller sig till formen för sina respektive läropraktiker, för att kunna visa på en motpol gentemot den samtida skolans utveckling kantad av digitalisering, effektivisering och frikoppling från tid och rum, kropp och fysisk interaktion. 

Joakim Olsson

Doktorand vid Uppsala universitet.
Joakim doktorerar i utbildningssociologi och undersöker digitaliseringen av livet och lärandet, mer specifikt hur elevers sociala förutsättningar och resurser relaterar till olika digitala och fysiska vanor i och utanför skolan och hur dessa sammantaget inverkar på sådant som skolresultat, koncentrationsförmåga, motivation och välmående.

Yanti Sastrawan

Doktorand vid Södertörns högskola.
Yanti är doktorand i media och kommunikation. Hennes forskning handlar främst om att identifiera agency i utbildningens digitalisering.

Saralie Sernhede

Doktorand vid Södertörns högskola.
Saralie doktorerar i media och kommunikation. Hon undersöker Fridays for Future (FFF) som en alternativ plats för lärande, samt hur medier möjliggör lärande inom klimatrörelsens globala nätverk.

Lisa Svärling

Lisa doktorerar i idrottsvetenskap och i hennes avhandlingsprojekt studerar hon omklädningsrum och tonårstjejers omklädningsrumspraktiker.

Azul Romo Flores

Doktorand vid Södertörns högskola.
Azuls forskningsprojekt avser att analysera framväxten och utvecklingen av esportsutbildningar i svenska gymnasieskolor. 

Senast uppdaterad: 2023-11-23