Organisation


Styrgrupp 

Mikael Börjesson, vetenskaplig ledare för Skola, sport, skärm: värdeladdade lärande praktiker, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Ida Lidegran, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Karin Redelius, professor i idrottspedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan


Medverkande forskare

Emil Bertilsson, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet 

Johan Boberg, fil. dr. i filosofi, Uppsala universitet 

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Michael Forsman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
John Hellström, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Stockholms universitet
Susanne Johansson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Emma Laurin, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Paul Sjöblom, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
 

Joakim Åkesson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.  


Koordinator

Felix Bengtsson, forskningsassistent, Uppsala universitet

Internationell referensgrupp

Till forskarskolan finns en internationell referensgrupp knuten. Referensgruppen utgörs av internationella forskare med god kompetens inom centrala områden för forskarskolans inriktning.

Senast uppdaterad: 2024-01-30