Organisation


Styrgrupp 

Mikael Börjesson, vetenskaplig ledare för Skola, sport, skärm: värdeladdade lärande praktiker, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Karin Redelius, professor i idrottspedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan


Medverkande forskare

Emil Bertilsson, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet 

Johan Boberg, fil. dr. i filosofi, Uppsala universitet 

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
John Hellström, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Susanne Johansson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Paul Sjöblom, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
 

Joakim Åkesson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.  


Koordinator

Emma Laurin, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Internationell referensgrupp

Till forskarskolan finns en internationell referensgrupp knuten. Referensgruppen utgörs av internationella forskare med god kompetens inom centrala områden för forskarskolans inriktning.

Senast uppdaterad: 2023-11-23